EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

O nama

ZAMISLI 2030 je projekat baziran

na promišljanju o budućnostima sa fokusom na jačanje znanja o ciljevima održivog razvoja i aktivnostima na lokalnom nivou. Promišljanje koristi budućnost kao pokretač promjene u sadašnjosti, i ovaj pristup ima široku primjenu kod unaprijeđivanja politika i planiranja procesa. Kroz proces zamišljanja alternativnih i preferiranih budućnosti sa građanima u cijeloj Bosni i Hercegovini, naš cilj je stvoriti osjećaj odgovornosti prema Ciljevima održivog razvoja i

ZAMISLI 2030 je projekat baziran na promišljanju o budućnostima sa fokusom na jačanje znanja o ciljevima održivog razvoja i aktivnostima na lokalnom nivou. Promišljanje koristi budućnost kao pokretač promjene u sadašnjosti, i ovaj pristup ima široku primjenu kod unaprijeđivanja politika i planiranja procesa. Kroz proces zamišljanja alternativnih i preferiranih budućnosti sa građanima u cijeloj Bosni i Hercegovini, naš cilj je stvoriti osjećaj odgovornosti prema Ciljevima održivog razvoja i potaknuti akcije koje će dovesti do promjene danas.

Jedna od naših prvih aktivnosti jeste organizacija niza radionica osmišljenih na način da spoje različite grupe građana i građanki kako bi zajedno promišljali o održivom putu ka dostizanju ciljeva održivog razvoja. Učesnici i učesnice će na ovim radionicama učiti o ciljevima održivog razvoja, istraživati određene ciljeve i podciljeve kroz lokalnu perspektivu, lokalizirati ciljeve povezujući ih sa zajednicom i izazovima i prilikama na državnom nivou, te će prioritizirati vrijednosti, akcije i elemente koji su potrebni za realizaciju ciljeva održivog razvoja.
Održat ćemo radionice u Vitezu, Bihaću, Banjaluci, Brčkom, Tuzli, Sarajevu, Čapljini, Trebinju i Mostaru.

Također smo pokrenuli i on-line takmičenje pod nazivom Razglednice iz budućnosti. Građani i građanke mogu poslati svoje vizije budućnosti, a pobjednici, njih 5 ukupno, će dobiti nagrade u vrijednosti od 500 KM.
Tokom ovog procesa smo surađivali i sa lokalnim umjetnicima kako bi smo kreirali seriju razglednica koje koristimo na našim radionicama kako bismo inspirirali građane i građanke da zamisle mogućnosti koje bi mogle biti pred njima.

Za više informacija kliknite ovdje
Za više informacija o takmičenju Razglednice iz budućnosti, kliknite ovdje