EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Resursi

Ciljevi održivog razvoja

Više o Ciljevima održivog razvoja i aktivnostima koje se rade sa ciljem promovisanja i implementiranja ovih ciljeva u svijetu možete naći ovdje.

United Nations Global Compact

Global Compact je inicijativa Ujedinjenih naroda za uvođenje društveno odgovornog poslovanja, i najveća je takva inicijativa koja predstavlja jedinstveni primjer saradnje poslovnog svijeta i međunarodne zajednice. Uz kompanije okuplja i predstavnike akademske zajednice, civilnog društva, vlada, poslovnih udruženja te samog UN-a.

Ovdje možete naći poziv kompanijama da usklade strategije i operacije sa univerzalnim principima o ljudskim pravima, radu, okolišu i borbi protiv korupcije, te da poduzmu radnje kako bi unapredili društvene ciljeve.

coursera.org

Želiš znati šta je to održivi razvoj. Sada to i možeš! Coursera je pripremila odličan kurs i prijave su još uvijek otvorene. Više informacija možeš naći na ovom linku.