EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Cilj 11: Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, izdržljivijim i održivim

Primjer dobre prakse

Kanton Sarajevo ima najrazvijenu mrežu za monitoring kvaliteta zraka u Bosni i Hercegovini, koja se sastoji od šest referentnih stanica. Podaci se u realnom vremenu šalju na webstranice za informisanje javnosti. Kanton Sarajevo je također jedini kanton koji predviđa
interventne mjere u danima izuzetnog zagađenja.

Primjer dobre prakse kroz partnerstva

Institucije Bosne i Hercegovine, uz kontinuiranu podršku predstavnika međunarodne zajednice, tokom postratnog perioda rade na obnovi
vodovodne infrastrukture. Takav primjer je Projekat rekonstrukcije vodotornja Žeravice, Opština Gradiška u Republici Srpskoj, koji
se bavi rekonstrukcijom vodotornja koji je od vitalnog značaja za snabdijevanje vodom stanovništva na području opštine. Vodotoranj
je sagrađen 1965. godine i od tada nije bio rekonstruiran. Ovim projektom, koji je finansiran od strane Evropske unije, implementiran
putem UNDP-a, a sufinansiran sredstvima Opštine Gradiška, osigurava se kvalitetnija voda za 46.000 korisnika, uključujući sve ranjive
kategorije stanovništva.

Primjer dobre prakse kroz partnerstva

U cilju stvaranja preduslova za ekološki prihvatljivo upravljanje otpadom u općinama Bosanska Krupa, Bužim i Cazin, u Federaciji
BiH, kroz izdvajanje sekundarnih sirovina i odlaganje nekorisnog otpada, UNDP je podržao projekt „Održivo upravljanje otpadom”.
Projekt podrazumijeva izradu investicionotehničke i okolinske dokumentacije za sanaciju i postepeno zatvaranje deponije Meždre–Vlaški
Do, do uspostavljanja regionalne deponije, i izgradnju reciklažnog centra za tri općine. Projekt je finansiran sredstvima Vlade Švicarske.