EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

nagrada_biznis_lideri_odrzivog_razvoja_2021_slider
SDG okoliš

Ulažete u dekarbonizaciju?

Prirodna bogatstva i ljepote koja su Vam ostavili Vaši roditelji će biti u boljem stanju kada ih Vi budete ostavljali Vašoj djeci?

Aktivno smanjujete ekološki uticaj Vaše kompanije?

U Vašoj kompaniji razmišljate o inovacijama i imate plan koji daje priliku svima da iskažu svoj potencijal?

Aktivno investirate u nove tehnologije i razvijate svoja rješenja?

SDG ljudi

Stalo vam je do uposlenika?

Isplaćujete plaće od kojih Vaši radnici mogu dostojanstveno živjeti?

U poslu Vam je važna etika?

Ulažete u inovacije i obuku?

SDG nagrada

Nudite jednaku priliku svima?

Zapošljavate i dajete šanse za napredovanje mladim, ženama i osobama sa posebnim potrebama?

Kroz Vaš posao kreirate mogućnosti za zapošljavanje mladih, žena, ugroženih kategorija i slično?

U Vašoj firmi se znaju pravila koja važe za sve?

sdg_ljudi_slider

Ako je Vaš odgovor "da"...

Ako je Vaš odgovor "da"...

previous arrow
next arrow

Dodjela Nagrada za biznis lidere održivog razvoja je završni događaj godišnjeg takmičenja za Biznis lidere održivog razvoja 2021 koje ima za cilj da promovira napore privatnog sektora u polju održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. U 2021. godini ćemo proglasiti treću generaciju Biznis lidera održivog razvoja.

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja prepoznaje i naglašava napore kompanija iz privatnog sektora koji se odnose na postizanje Ciljeva održivog razvoja u BiH i motivira nove preduzetnike da kreiraju svoje poslovne modele u skladu sa Ciljevima održivog razvoja. Organizuje se u okviru projekta „Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora“ kojeg implementira UNDP u BiH, a finansira Švedska.

Metodologija za evaluaciju prijava razvijena je na osnovu metodologije UN Global Compact-a i Global Reporting Iniatiative (GRI) i prilagođena je lokalnom kontekstu.

Budite lider!

Nagrađene kompanije će dobiti priznanje “Nagrada za biznis lidere održivog razvoja u BiH 2021 – Pobjednik”.

Predvodite trend!

Sve kompanije pobjednice, kao i finalisti, će dobiti mogućnost da koriste dodijeljenu titulu u svojoj poslovnoj komunikaciji i na e-platformama putem e-paketa s logotipima “Pobjednik/Finalist – Biznis lider održivog razvoja u BiH 2021”.

Promovišite svoje rezultate!

Svi finalisti će biti dio kampanje UNDP-a koja će promovirati finaliste na svojim komunikacijskim kanalima, tokom promocije događaja i na društvenim mrežama!

Pokažite napredak!

Proces aplikacije je strukturiran na način da prati GRI standarde i da kompanijama koje apliciraju da “blueprint” osnovu za svoj prvi godišnji izvještaj o stanju provedbe Ciljeva održivog razvoja na nivou kompanije. Budite među prvim kompanijama u BiH koje imaju godišnji izvještaj o održivom poslovanju!

Budite dio globalne priče!

Projekat će dostaviti informacije o pobjednicima u svakoj kategoriji UN Global Compact mreži, u svrhu moguće selekcije za Globalnu nagradu za prvake u realizaciji ciljeva održivog razvoja (https://www.globalsdgawards.com). Najbolji projekti će se promovirati prilikom značajnijih dešavanja UN-a i UNDP-a tokom 2021/2022. godine.

SDG-ovi su prilika!

12,000,000,000,000 USD (da, 12 biliona!) su procijenjene tržišne mogućnosti koje otvara ostvarivanje Ciljeva održivog razvoja.

(izvještaj Komisije za poslovni i održivi razvoj Better Business, Better World).

Sweden
VTK BiH
SDGs
UNDP