EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

NAGRADA ZA BIZNIS LIDERE ODRŽIVOG RAZVOJA
ZA 2019.

Bosna i Hercegovina

12. juni 2019. godine, Sarajevo

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja u Bosni i Hercegovini je prva godišnja nagrada ove vrste u Bosni i Hercegovini s ciljem promocije aktivnosti privatnog sektora u oblasti održivog razvoja u zemlji.

Privatne kompanije već implementiraju hvale vrijedne aktivnosti i strategije koje doprinose ciljevima održivog razvoja, kako na globalnoj razini, tako i u Bosni i Hercegovini. Nagrada za biznis lidere održivog razvoja ima za cilj:

  • prepoznati i istaknuti napore privatnih kompanija u realizaciji ciljeva održivog razvoja u BiH,
  • motivirati druge aktere u privatnom sektoru da uvrštavaju ciljeve održivog razvoja u svoje poslovne modele.

Fokus ovogodišnje nagrade jeste stvaranje dobrih radnih mjesta i zaštita okoliša. Stoga će se kroz ovu aktivnost pokušati identificirati biznis lideri održivog razvoja u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu u dvije tematske oblasti a to su “Ljudi” i “Resursi i okoliš”. Nagrada se dodjeljuje za male, srednje i velike poslovne subjekte u BiH. Nagrada se organizira u okviru projekta „Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora“ kojeg provodi UNDP i finansira Vlada Švedske.

Prijave su zatvorene

Prijave su zatvorene

Period za prijave

01/01/2019 – 22/03/2019

Sweden
SDGs
UN

Tematske oblasti i kategorije

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja dodjeljuje se malim, srednjim i velikim kompanijama koje prijave svoje projekte koji doprinose održivom razvoju u Bosni i Hercegovini. Kompanije se mogu prijaviti sa jednim ili više projekata u okviru predloženih tema (jedan projekat za temu  “Ljudi” i drugi projekat za temu “Resursi i okoliš”).

Nagrada za najbolje projekte na temu “Ljudi” će biti dodijeljena kompanijama u kategorijama mala, srednja i velika preduzeća. Također, nagrada za najbolje projekte na temu “Resursi i okoliš” će će biti dodijeljena kompanijama u kategorijama mala, srednja i velika preduzeća. Nagrada se dodjeljuje za najviše šest kompanija tokom svečanosti godišnje dodjele.

Predviđa se nagrada za ukupnog pobjednika (Apsolutni pobjednik). Ukupni pobjednik se bira među kompanijama koje su prijavile jedan ili više projekata u obje tematske oblasti te koje ostvaruju izuzetne rezultate u obje kategorije.

Dvije glavne teme za sve kategorije kandidata su sljedeće (kliknite na poveznicu u nastavku za informacije o predmetu evaluacije):

LJUDI

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja za 2019. u ovoj kategoriji dodjeljuje se kompanijama koje su inspiracija drugima zbog načina na koji postupaju sa svojim uposlenicima i klijentima i omogućuju dostojanstven rad (SDG 8. i SDG 10). Posebna pažnja se posvećuje prepoznavanju kompanija koje su vodeće u osiguranju radnih uslova i postupanju sa ženama u svojim kompanijama (SDG 5). Nagrada će također promovirati etičko poslovanje i rješenja koja dovode do politika nulte korupcije na razini preduzeća (SDG 16).

RESURSI I OKOLIŠ

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja u BiH za 2019. u ovoj kategoriji dodjeljuje se kompanijama koje dokazuju da razmišljaju o svom ekološkom ​​otisku kao i onima koje namjenski i kontinuirano unapređuju svoje lance vrijednosti (SDG 12. i SDG 9). Također će se vrednovati ulaganja u ljudske resurse, istraživanje i razvoj i nove tehnologije te proces inovacija unutar kompanije (SDG 5. i 11).

Kako se prijaviti?

Proces prijave se temelji na e-aplikaciji dostupnoj na ovoj web stranici. Koristeći e-obrasce, kompanije odlučuju da li da dostave prijave u jednoj ili obje tematske oblasti. Samo kompanije koje se prijavljuju u obje tematske oblasti mogu biti proglašene za Apsolutnog pobjednika Nagrade za biznis lidere održivog razvoja u BiH (prema kriterijima za odabir ukupnog pobjednika). Moguće je da pobjednik u određenoj kategoriji i tematskoj oblasti također bude proglašen Apsolutnim pobjednikom na svečanosti dodjele nagrada.

Nagrada je otvorena za sva preduzeća iz privatnog sektora iz Bosne i Hercegovine i one koje imaju svoje registrirane poslovne subjekte na području Bosne i Hercegovine i zapošljavaju građane Bosne i Hercegovine.

Mala, srednja i velika preduzeća mogu prijaviti projekte koji odražavaju njihove napore na rješavanju pitanja održivog razvoja, donose profit i čine kompanije otpornijim, uz istovremeno poboljšanje životnog standarda građana Bosne i Hercegovine. Prijave za Nagradu za biznis lidere održivog razvoja u BiH otvorene su od 1. januara do 22. marta 2019. godine.

NAPOMENA: Projekat zadržava pravo povlačenja priznanja za biznis lidere održivog razvoja u slučaju da kompanija ugrozi realizaciju SDG-a i Agende do 2030. godine u cjelini ili se naknadno utvrdi kao reputacijski rizik za kampanju Nagrade za biznis lidere održivog razvoja ili UN/UNDP.

Svečanost dodjele nagrada

Imena dobitnika Nagrade za biznis lidere održivog razvoja u BiH za 2019. godinu će biti objavljena u Sarajevu 12. juna 2019. godine.

Dodjela nagrada za biznis lidere održivog razvoja zamišljena je kao vrhunac “sedmice promocije važnosti održivog razvoja u BiH – SDG week”. Planirana je kao gala događaj organiziran u večernjim satima uz prisustvo visokopozicioniranih i istaknutih predstavnika privatnog sektora (uključujući ugledne goste i predstavnike švedskih kompanija).

Dobitnici će dobiti priznanje „Nagrada za biznis lidere održivog razvoja u BiH za 2019. godinu – Pobjednik“. Dobitnicima je dozvoljeno da koriste dodijeljeno priznanje u svojoj poslovnoj komunikaciji i na e-platformama. U saradnji sa UN Global Compact mrežom, projekat će dostaviti informacije o pobjednicima u svakoj kategoriji u cilju moguće selekcije za Globalnu nagradu za prvake u realizaciji ciljeva održivog razvoja (https://www.globalsdgawards.com). Najbolji projekti će se promovisati prilikom značajnijih dešavanja UN-a i UNDP-a tokom 2019/2020. godine.

Najviše pet preduzeća sa najvišim ocjenama u svakoj kategoriji i tematskoj oblasti će biti u užem izboru i biće pozvano na završnu ceremoniju svečane dodjele nagrade. Pobjednik u svakoj od kategorija će biti izabiran iz reda preduzeća u užem izboru. Preduzeća koja uđu u uži izbor će biti obaviještena na vrijeme i mogu proći kroz dodatni proces potvrde datih podataka (due diligence). Za sva preduzeća u užem izboru za dodjelu nagrada će se izraditi kratke video prezentacije uspjeha.

Preduzeća u užem izboru koja ne budu izabrana bit će nagrađena certifikatima i priznanjem („Nagrada za biznis lidere održivog razvoja u BiH za 2019. godinu – Finalista“) koje mogu koristiti u svojim web prezentacijama i poslovnoj komunikaciji tokom 2019/2020. godine.

Želite li saznati više o Ciljevima održivog razvoja?

Na Samitu za održivi razvoj 25. septembra 2015. godine, zemlje članice UN-a usvojile su Agendu za održivi razvoj do 2030. godine, koja uključuje set od 17 Ciljeva održivog razvoja (SDGs) za okončanje siromaštva, borbu protiv nejednakosti i nepravde i rješavanje pitanja klimatskih promjena do 2030. godine.