EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Osigurati inkluzivno i kvalitetno obrazovanje i promovisati mogućnost cjeloživotnog učenja

Od 2000. godine do danas, ostvaren je ogroman napredak na postizanju zadatog rezultata u sferi univerzalnog osnovnog obrazovanja. Ukupna stopa upisane djece u regionima u razvoju dostigla je 91% u 2015. godini, a broj djece koja su prekinula školovanje, na svjetskom nivou, smanjen je za gotovo polovinu. Isto tako, drastično je porasla stopa pismenosti, a danas je u školama mnogo više djevojčica nego ikada ranije. Sve navedeno predstavlja zavidan uspjeh.

U ostvarivanju napretka, regioni u razvoju naišli su na teške izazove zbog visoke stope siromaštva, oružanih sukoba i drugih vanrednih situacija. U zapadnoj Aziji i sjevernoj Africi, veći broj djece prekinuo je školovanje zbog aktuelnih oružanih sukoba. Ovaj trend zabrinjava. Iako je podsaharska Afrika ostvarila najveći napredak u domenu upisa u osnovnu školu od svih regiona u razvoju – sa 52% 1990. do 78% 2012. godine – i dalje postoji veliki disparitet. Vjerovatnoća da će prekinuti školovanje četiri puta je veća kod djece iz najsiromašnijih domaćinstava nego kod djece iz najbogatijih domaćinstava. Disparitet između ruralnih i urbanih područja i dalje je visok.

Postizanje inkluzivnog i kvalitetnog obrazovanja sve djece potvrđuje uvjerenje da je školovanje najmoćnije i dokazano sredstvo održivog razvoja. Prema ovom cilju, sve djevojčice i dječaci završiće besplatnu osnovnu i srednju školu do 2030. godine. Isto tako, cilj je obezbijediti iste mogućnosti u pogledu pristupačnog strukovnog obrazovanja, kao i ukinuti disparitet u pogledu pola i bogatstva sa ciljem postizanja univerzalne dostupnosti kvalitetnog višeg obrazovanja.

Kvalitetno obrazovanje jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrisani pristup.

PODCILJEVI

  • Do kraja 2030. osigurati da sve djevojčice i dječaci završe besplatno, jednako i kvalitetno osnovno i srednje obrazovanje koje vodi ka relevantnim i djelotvornim ishodima učenja.
  • Do kraja 2030. osigurati da sve djevojčice i dječaci imaju pristup kvalitetnom razvoju u ranom djetinjstvu, brizi i predškolskom obrazovanju kako bi se pripremili za osnovno obrazovanje.
  • Do kraja 2030. osigurati jednaku dostupnost jeftinog i kvalitetnog tehničkog, stručnog i tercijarnog obrazovanja, uključujući univerzitetsko, za sve žene i muškarce.
  • Do kraja 2030. znatno povećati broj mladih i odraslih koji imaju relevantne vještine, između ostalog i tehničke i stručne, za dostojanstveno zaposlenje i preduzetništvo.
  • Do kraja 2030. eliminisati rodnu nejednakost u obrazovanju i osigurati jednak pristup svim nivoima obrazovanja i stručnim obukama za ranjive grupe, uključujući osobe sa invaliditetom, starosjedilačko stanovništvo i djecu u ranjivim situacijama.
  • Do kraja 2030. osigurati da svi mladi i znatan broj odraslih (i muškaraca i žena) postignu jezičku i numeričku pismenost.
  • Do kraja 2030. osigurati da svi učenici/ce steknu znanja i vještine potrebne da se unaprijedi održivi razvoj, između ostalog i putem edukacije za održivi razvoj i održive stilove života, ljudska prava, rodnu ravnopravnost, kao i za promovisanje kulture mira i nenasilja, pripadnosti globalnoj zajednici i poštovanja kulturne raznolikosti i doprinosa kulture održivom razvoju.
  • Izgraditi i poboljšati obrazovne objekte koji su prilagođeni djeci, osobama sa invaliditetom i rodnim razlikama, te osigurati sigurna, nenasilna, inkluzivna i djelotvorna okruženja za učenje za sve.
  • Do kraja 2020. na globalnom nivou znatno povećati broj stipendija koje su dostupne zemljama u razvoju, posebno najnerazvijenijim zemljama, malim ostrvskim državama u razvoju i afričkim zemljama, za pohađanje višeg obrazovanja u razvijenim zemljama i ostalim zemljama u razvoju, uključujući stručnu obuku i informacione i komunikacione tehnologije, kao i tehničke, inženjerske i naučne programe.
  • Do kraja 2030. znatno povećati broj kvalifikovanih učitelja/ica, između ostalog i kroz međunarodnu saradnju za obuku učitelja/ica u zemljama u razvoju, posebno u najnerazvijenijim zemljama i malim ostrvskim državama u razvoju.

SDG Cilj 4 Kvalitetno obrazovanje

2007

Posljednji dostupni podaci

Neto stopa upisa u osnovnu školu u %

98.4

97.6

Stopa pismenosti dobi od 15 – 24 godine u %

99.0

99.6

Procenat BDP-a za obrazovanje

4.14%

4.8%