EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Okvir Ciljeva održivog razvoja u BiH

Prvi korak u realizaciji Agende 2030 u Bosni i Hercegovini predstavlja izrada Okvira za Ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, kao zajedničkog dokumenta svih nivoa vlasti koji utvrđuje šire razvojne pravce, putem kojih vlasti na svim nivoima i društvo u Bosni i Hercegovini nastoje doprinijeti ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja. Okvir za ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini definira šire razvojne pravce koji trebaju doprinijeti stvaranju boljeg društva i budućnosti gdje niko neće biti isključen te gdje su ljudi, prosperitet, mir, partnerstvo i briga za planetu Zemlju u središtu bolje i zajedničke budućnosti.

Integrirana analiza izazova u pogledu održivog razvoja u Bosni i Hercegovini koja je predstavljala polaznu osnovu za izradu ovog dokumenta daje pregled ključnih trendova razvoja, prilike i prepreka, a posebno u kontekstu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. Na osnovu nalaza analize te opsežnih konsultacija provedenih sa predstavnicima institucija na svim nivoima vlasti i socio-ekonomskim akterima u periodu 2018-2019, utvrđena su četiri pravca održivog razvoja u Bosni i Hercegovini:

 

 

 

1) Dobra uprava i upravljanje javnim sektorom,

2) Pametan rast,

3) Novi društveni ugovor i

4) Ljudski kapital za 21. stoljeće.

U okviru svakog od navedenih razvojnih pravaca definirani su akceleratori i pokretači koji trebaju dovesti do željenih promjena do 2030. Pored toga, u skladu sa zahtjevima Agende 2030 i obavezama koje je Bosne i Hercegovina preuzela, Okvir za Ciljeve održivog razvoja u Bosni i Hercegovini utvrđuje i konkretne podciljeve kao i indikatore putem kojih će se napredak mjeriti.

Stoga, ovaj dokument predstavlja širi okvir za postizanje Agende 2030 i Ciljeva održivog razvoja i kao takav će poslužiti za usmjeravanje tekućih i predstojećih procesa strateškog planiranja na nivou Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Svi nivoi vlasti u BiH definirat će svoje prioritete, mjere i aktivnosti u skladu sa ustavnim nadležnostima te osigurati doprinos postizanju Agende 2030.