EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Vizija i pravci razvoja do 2030. godine

VIZIJA 2030

Zajednička vizija svih nivoa vlasti jeste da je Bosna i Hercegovina prosperitetna, ekonomski i institucionalno razvijena, socijalno pravedna država, jednakih mogućnosti za sve njene građane, s razvijenom infrastrukturom, društvom baziranim na znanju, gdje se na efikasan način koriste prirodni i drugi resursi, čuva životna sredina i njeguje bogatstvo različitosti.

Kao odgovor na razvojne izazove, tokom konsultacija sa zainteresiranim stranama pod pokroviteljstvom UN-a, održanih u maju i decembru 2018. godine, utvrđeni su elementi vizije i tri šira pravca održivog razvoja u Bosni i Hercegovini. Ti pravci, koji imaju veliki broj važnih međusobnih veza, odražavaju razvojnu situaciju i prioritete u BiH. Kao takvi, pravci razvoja utvrđuju ključne akceleratore – razvojne politike ili šire intervencije, koje trebaju doprinijeti ostvarenju Ciljeva održivog razvoja, a u okviru svakog od akceleratora definirani su pojedinačni pokretači, kojim se rješavaju izazovi i doprinosi realizaciji željenih promjena do 2030. godine

Dobra uprava i upravljanje javnim sektorom, kako bi se izgradio odgovoran, transparentan, efikasan i djelotvoran javni sektor, koji može osigurati provedbu vladavine prava. Specifični prioriteti uključuju unapređenje procesa izrade i koordinacije politika, osiguranje boljih usluga građanima i poslovnoj zajednici, unapređenje upravljanja finansijskim resursima, reforme javnih poduzeća, smanjenje korupcije, te osiguranje funkcionalnog pravosudnog sistema.

Pametni rast, čiji je cilj osigurati pretvaranje inovativnih i produktivnih ideja u proizvode i usluge koje mogu dovesti do otvaranja visokokvalificiranih i visokoplaćenih radnih mjesta, što bi vodilo ka većoj produktivnosti, ubrzanom rastu, uz očuvanje prirodnog kapitala i smanjenje nejednakosti u društvu. Ovaj pravac podrazumijeva razvoj poduzetništva, industrijske politike i transformacije u ključnim sektorima, proaktivnu promociju inovativnih kapaciteta i produktivnosti uz poticanje kompanija koje ostvaruju brzi rast, te uspostavu inovativnog sektora, kao neophodnih uvjeta za osiguranje prosperiteta koji dolazi primarno od stvaranja visokoplaćenih radnih mjesta. Uključivanje ljudi u poduzetništvo, unapređenje okvirnih uvjeta i pristupa finansiranju za istraživanje i inovacije, unapređenje znanja i vještina za proizvodnju proizvoda i usluga visoke vrijednosti osigurat će visoki rast i smanjenje neusklađenosti sa zemljama visokih prihoda. Ovaj razvojni pravac stavlja u fokus održiv ekonomski rast, koji podrazumijeva pametno upravljanje prirodnim resursima uz korištenje čiste energije (zeleni rast), veću otpornost prema prirodnim katastrofama, kako bi se, u konačnici, kreiralo pravednije društvo i smanjila nejednakost.

Društvo jednakih mogućnosti, kako bi se realizirao princip „Niko ne smije biti  isključen“ kao i cilj ostvarivanja ravnopravnosti spolova. Pored reforme uprave i bržeg rasta prihoda i zapošljavanja, to podrazumijeva unapređenje sistema socijalne zaštite na svim nivoima u BiH, kao i unapređenje pristupa obrazovanju, obuci i tržištu rada, kako bi se bolje zaštitili oni koji su suočeni s najvećim rizikom od siromaštva i stanja socijalne potrebe (npr. starije osobe, djeca i odrasli s invaliditetom, stanovnici udaljenih ruralnih područja, etničke manjine i određene grupe žena i djece), te unaprijedila socijalna kohezija. Istovremeno, pristup zdravstvenoj zaštiti zasnovan na pravima podrazumijeva da zdravstvene politike i programi moraju kao prioritet staviti potrebe onih koji su najisključeniji kako bi se osigurao veći stepen jednakosti, što je načelo koje je ponovljeno i u nedavno usvojenoj Agendi 2030 za održivi razvoj, i univerzalni obuhvat zdravstvenom zaštitom.