EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

O Projektu

Projekt “Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora ima za cilj osposobiti i pripremiti partnere iz privatnog i javnog sektora u Bosni i Hercegovini za provedbu Ciljeva održivog razvoja (SDG), čime se izravno podržavaju napori Bosne i Hercegovine u njenom doprinosu realizaciji najvećeg globalnog plana današnjice, odnosno Agendi 2030. Projekat predviđa dva ishoda:

→Izrađena Mapa puta za Ciljeve održivog razvoja za Bosnu i Hercegovinu i započeta implementacija,

→Akteri iz privatnog sektora senzibilizirani i uključeni u prioretizaciju, planiranje i implementaciju SDG-a.

Projekat će pomoći Bosni i Hercegovini da ambicioznu Agendu 2030 pretoči u konkretne aktivnosti, tako što će okupiti relevantne aktere oko Mape puta SDG-a. Navedeno uključuje aktivnosti usklađivanja SDG-a, planiranje SDG-a, izgradnju partnerstva i uvod u odgovarajuće institucionalne aranžmane, monitoring i izvještavanje, kao i definiranje modela finansiranja. Mapa puta SDG-a će predstavljati plan koji je okrenut ka budućnosti sa jasnom vizijom zemlje da se bavi identificiranim trendovima.

Važno je naglasiti da će se uložiti napori na osiguranju snažne poslovne zastupljenosti u procesu planiranja SDG-a. Kroz strukturirane konsultacije, akteri iz privatnog sektora u Bosni i Hercegovini će biti senzibilizirani i okupljeni oko agende za održivi razvoj. Fokus će biti na važnoj ulozi privatnog sektora u tom kontekstu, uključujući njihovu društvenu odgovornost, „zeleno“ poslovanje i „ozelenjavanje“ poduzeća, kao i inovacije i nove poslovne modele, nove poslovne prilike i tržišta. U obzir će se uzeti i kompanije koje vođene profitom pokušavaju pronaći načine kako prezentirati načela i vrijednosti SDG-a kao buduće poslovne mogućnosti koje će omogućiti kompanijama da rastu i doprinose razvojnim prioritetima.

Projekat finansira Vlada Švedske u Bosni i Hercegovini a implementira UNDP BiH.