EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Vodeći principi Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH

  • Svi nivoi vlasti u BiH prepoznaju suštinski potencijal provedbe Agende 2030 i vide to kao mogućnost za unapređenje društvenih, ekonomskih i okolišnih aspekata života u zemlji, kao i značajno poboljšanje regionalne saradnje. Stoga su svi nivoi vlasti posvećeni zajedničkom postizanju Ciljeva održivog razvoja, u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima i međunarodnim principima i standardima ljudskih prava.
  • Agenda 2030 je za BiH pokretač promjena na mnogo načina. Odabir trenutka i njen univerzalni karakter nude jedinstvenu priliku za holistički pristup razvoju, kao i priliku vlastima na svim nivoima da rade zajedno, uče jedni od drugih te uspostavljaju čvrsta i otvorena partnerstva.
  • BiH nastoji postati članica porodice Evropske unije. Pristupanje Evropskoj uniji i Agenda 2030 su procesi koji su komplementarni i uzajamno se podržavaju, što potiče institucije i građane da teže boljem društvu i budućnosti, gdje niko neće biti isključen te gdje su ljudi, prosperitet, mir, partnerstvo i briga za planetu u središtu bolje i zajedničke budućnosti.
  • Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH je u središtu Agende 2030 za Bosnu i Hercegovinu. Okvir odgovara na postojeće i nove izazove kroz utvrđivanje širih razvojnih pravaca, putem kojih vlasti na svim nivoima i društvo u BiH nastoje doprinijeti postizanju Ciljeva održivog razvoja.
  • Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja usmjerava buduće procese strateškog planiranja na nivou BiH, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Putem tih procesa, svi nivoi vlasti definirat će svoje prioritete, mjere i aktivnosti u skladu s ustavnim nadležnostima te osigurati doprinos postizanju Agende 2030.
  • Svi nivoi vlasti BiH nastojat će dodatno ojačati sisteme strateškog planiranja i upravljanja razvojem, jer su koherentni sistemi, čvrste međusektorske veze i koordinacija od suštinskog značaja za efikasno planiranje, provedbu, praćenje i izvještavanje o Agendi 2030.
  • Pri inkorporiranju Agende 2030 u strateške dokumente, vlasti na svim nivoima nastojat će poticati participatorni pristup, u kojem svi akteri imaju ulogu u izgradnji održivog društva. U tom smislu, učinit će se napori da se u fokus stave potrebe i perspektive žena i svih onih koji su u nepovoljnijem položaju i koji često imaju najmanje koristi od razvojnih procesa.
  • Vlasti na svim nivoima preuzimaju obavezu usmjeravanja finansijskih sredstava za realizaciju prioriteta utvrđenih u njihovim strateškim dokumentima, usklađenim sa SDG-om. U isto vrijeme, vlasti na svim nivoima istražit će nove načine za finansiranje Agende 2030 kroz stvaranje partnerstava s globalnim partnerima, privatnim sektorom i drugim izvorima finansiranja, s ciljem utvrđivanja i iskorištavanja novih poslovnih modela i dugoročnih investicija.
  • Vlasti na svim nivoima u BiH su predane uspostavi funkcionalnog sistema za dugoročnu koordinaciju provedbe te praćenja i izvještavanja u vezi s Agendom 2030.