EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Promovisati zdrav život i dobrobit svih ljudi, svih životnih dobi

Od izrade Milenijumskih razvojnih ciljeva do danas, postignuti su istorijski rezultati na smanjenju mortaliteta djece, unapređenja zdravlja porodilja i borbe protiv HIV-a / side, malarije i drugih bolesti. Od 1990. godine do danas, na globalnom nivou, broj djece koja su umrla od bolesti koje se mogu spriječiti smanjen je za više od 50%. Mortalitet porodilja takođe je pao za više od 45% na svjetskom nivou. Broj novozaraženih HIV-om / sidom pao je za 30% u periodu od 2000. do 2013. godine, a od malarije je spaseno više od 6,2 miliona života.

Uprkos ovom ogromnom napretku, svake godine umre više od 6 miliona djece koja ne dočekaju peti rođendan. Od bolesti koje se mogu spriječiti, kao što su male boginje ili tuberkuloza, svakog dana umre 16.000 djece. Svakog dana umre nekoliko stotina trudnica ili porodilja usljed komplikacija pri porođaju, a u zemljama u razvoju, svega 56% porođaja u ruralnim sredinama odvija se uz stručnu pomoć. Sida je danas vodeći uzrok smrtnosti kod adolescenata u podsaharskoj Africi, regionu kojim i dalje hara epidemija HIV-a.

Umiranje se može izbjeći prevencijom i liječenjem, zdravstvenim prosvjećivanjem, imunizacijom i zaštitom seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Ciljevima održivog razvoja odvažno je preuzeta obaveza iskorjenjivanja epidemije side, tuberkuloze, malarije i drugih zaraznih bolesti do 2030. godine. Cilj je postići univerzalnu pokrivenost zdravstvenom zaštitom i svima obezbijediti ispravne i efikasne lijekove i vakcine. Podrška istraživanju i razvoj vakcina predstavljaju suštinski dio ovog procesa, uz snabdjevenost lijekova po pristupačnoj cijeni.

Promovisanje zdravlja i blagostanja jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrisani pristup.

PODCILJEVI

 • Do kraja 2030. smanjiti globalnu stopu smrtnosti porodilja na manje od 70 na 100.000 živorođenja.
 • Do kraja 2030. okončati smrtne slučajeve koji se mogu spriječiti kod novorođenčadi i djece mlađe od 5 godina.
 • Do kraja 2030. okončati epidemije AIDS-a, tuberkuloze, malarije i zanemarenih tropskih bolesti, i nastaviti borbu protiv hepatitisa, bolesti koje se prenose vodom i ostalih zaraznih bolesti.
 • Do kraja 2030. smanjiti za jednu trećinu broj prijevremenih smrtnih slučajeva od nezaraznih bolesti kroz prevenciju i liječenje i promovisati mentalno zdravlje i blagostanje.
 • Pojačati prevenciju zloupotrebe supstanci i liječenje posljedica takve zloupotrebe, što obuhvata i zloupotrebu opojnih droga i štetnu upotrebu alkohola.
 • Do kraja 2020. na globalnom nivou prepoloviti broj smrtnih slučajeva i povreda do kojih dolazi u saobraćajnim nesrećama.
 • Do kraja 2030. osigurati univerzalni pristup uslugama koje se odnose na polnu i reproduktivnu zdravstvenu zaštitu (između ostalog i uslugama za planiranje porodice, informisanje i obrazovanje), kao i integrisanje pitanja reproduktivnog zdravlja u nacionalne strategije i programe.
 • Postići univerzalni obuhvat zdravstvenom zaštitom, uključujući zaštitu od finansijskog rizika, dostupnost kvalitetnih osnovnih usluga iz oblasti zdravstvene zaštite i dostupnost sigurnih, djelotvornih, kvalitetnih i jeftinih osnovnih lekova i vakcina za sve.
 • Do kraja 2030. značajno smanjiti broj smrtnih slučajeva i oboljenja od opasnih hemikalija, odnosno od zagađenja i kontaminacije vazduha, vode i zemljišta.
 • Pojačati primjenu „Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana“ u svim zemljama, na odgovarajući način.
 • Podržati istraživanja i razvoj vakcina i lijekova za zarazne i nezarazne bolesti koje primarno pogađaju zemlje u razvoju, osigurati dostupnost jeftinih osnovnih lijekova i vakcina (u skladu sa „Deklaracijom iz Dohe o Sporazumu o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine (TRIPS) i javnom zdravlju“, kojom se potvrđuje pravo zemalja u razvoju da u potpunosti koriste odredbe „Sporazuma o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine“ koje se odnose na fleksibilnost u pogledu zaštite javnog zdravlja) i, posebno, osigurati univerzalnu dostupnost lijekova.
 • Značajno povećati finansiranje u oblasti zdravstva, kao i regrutovanje, razvijanje, obučavanje i zadržavanje zdravstvenih radnika u zemljama u razvoju, posebno u najnerazvijenijim zemljama i malim ostrvskim državama u razvoju.
 • Ojačati kapacitete svih zemalja, a posebno zemalja u razvoju, za rano upozoravanje, smanjivanje rizika i upravljanje nacionalnim i globalnim zdravstvenim rizicima.

SDG Cilj 3 Zdravlje i blagostanje

2007

Posljednji dostupni podaci

Očekivani životni vijek pri rođenju

75.2%

76%

Procenat BDP-a za zdravstvo u %

9.8

6.8

HIV prevalenca u odraslih u %

< 1

0.7

Procenat zdravstveno osiguranih stanovnika u %

76

75.8