EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Promovisati miroljubiva, inkluzivna i pravedna društva

Mir, stabilnost, ljudska prava i efikasno upravljanje koje počiva na vladavini prava bitni su katalizatori održivog razvoja. Danas živimo u svijetu u kom razlike postaju sve veće. Neki regioni uživaju u stalnom miru, bezbjednosti i prosperitetu, dok se drugi nalaze u naizgled neprekidnom ciklusu sukoba i nasilja. Sigurno je da ta situacija nije neizbježna i da se mora riješiti.

Visoka stopa oružanog nasilja i nesigurnosti destruktivno utiču na razvoj zemlje, što se negativno odražava na privredni rast i za posljedicu ima dugogodišnja neslaganja među zajednicama, koja mogu trajati generacijama. Seksualno nasilje, kriminalitet, eksploatacija i mučenje prisutni su tamo gdje se javljaju sukobi ili gdje nema pravne države, a zemlje imaju obavezu da preduzmu mjere kako bi zaštitili najugroženije.

Svrha Ciljeva održivog razvoja je značajno smanjenje svih oblika nasilja i rad sa vladama i zajednicama na iznalaženju trajnih rješenja za sukobe i nesigurnost. Jačanje vladavine prava i promovisanje ljudskih prava su ključ ovog procesa, kao i smanjenje nezakonitih tokova oružja i veće učešće zemalja u razvoju u institucijama globalnog upravljanja.

Promovisanje mira i pravde jedan je od 17 globalnih ciljeva koji čine Program održivog razvoja do 2030. godine. Za napredak na više ciljeva istovremeno ključan je integrisani pristup.

PODCILJEVI

 • Svuda značajno smanjiti sve oblike nasilja i sa njima povezane stope smrtnih slučajeva.
 • Okončati zloupotrebu i eksploataciju djece, trgovinu djecom i sve oblike nasilja i torture nad djecom.
 • Promovisati vladavinu prava na nacionalnom i međunarodnom nivou i svima osigurati jednak pristup pravdi.
 • Do kraja 2030. značajno smanjiti nezakonite tokove novca i oružja, poboljšati pronalaženje i vraćanje ukradene imovine i boriti se protiv svih oblika organizovanog kriminala.
 • Značajno smanjiti korupciju i podmićivanje u svim njihovim pojavnim oblicima.
 • Razviti djelotvorne, odgovorne i transparentne institucije na svim nivoima.
 • Osigurati odgovorno, inkluzivno, participativno i reprezentativno donošenje odluka na svim nivoima.
 • Proširiti i povećati učešće zemalja u razvoju u institucijama globalnog upravljanja.
 • Do kraja 2030. za sve obezbijediti zakonski identitet, uključujući registraciju prilikom rođenja.
 • Osigurati javni pristup informacijama i zaštitu osnovnih sloboda, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i međunarodnim sporazumima.
 • Osnažiti relevantne nacionalne institucije, između ostalog i preko međunarodne saradnje, za izgradnju kapaciteta na svim nivoima, posebno u zemljama u razvoju, radi sprečavanja nasilja i borbe protiv terorizma i kriminala.
 • Promovisati i sprovoditi nediskriminatorske zakone i politike radi postizanja održivog razvoja.

SDG Cilj 16. Mir, pravda i snažne institucije

2007

Posljednji dostupni podaci

Indeks percepcije korupcije

3.3%

3.8%