EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Konsultacije za izradu Okvira ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

Radna grupa za sprovođenje ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini, uz pomoć Projekta organizovala je dvodnevnu radionicu 13. i 14. juna 2019. godine za izradu Okvira ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

U 2015. godini, svih 193 zemalja članica Ujedinjenih nacija su se obavezale na rješavanje najvećih svjetskih izazova formulisanih u 17 ciljeva održivog razvoja. Vlasti u BiH su se dogovorile da, uz podršku UN-a u BiH, izrade Okvir ciljeva održivog razvoja Predviđeno je da se ovaj dokument usvoji na svim nivoima vlasti u BiH. Kao takav, Okvir će usmjeriti dolazeće procese strateškog planiranja na nivoima BiH, Federacije BiH, RS i Brčko Distriktu.

DSC_0208
DSC_0233
DSC_0237
DSC_0276
DSC_0333
DSC_0368
DSC_0537
DSC_0390
DSC_0546
previous arrow
next arrow
Shadow

Radna grupa se sastoji od predstavnika sa nivoa BiH, FBiH, RS i Brčko Distrikta i ima zadatak da pokrene potrebne aktivnosti koje će dovesti do realizacije Agende 2030 u Bosni i Hercegovini.