EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Prijavni obrazac

Izazov dekarbonizacije za mala i srednja preduzeća

Molimo da upitnik ispunjavate u skladu sa zahtjevima datim u Smjernicama za podnosioce prijava.
Molimo i za konciznost u odgovaranju i da poštujete format ponuđen za odgovore (tekstualno objašnjenje, vrijednost iskazana u brojkama ili procentima).

  1. Opće informacije o aplikantu

  Naziv kompanije

  Djelatnost

  Mjesto i datum registracije

  Mjesto registracije

  Datum registracije

  Opišite geografsku prisutnost kompanije (sjedište i podružnice)

  Adresa sjedišta

  Ulica

  Općina/Grad

  Kontakt podaci

  Ime kontakt osobe

  Pozicija u kompaniji

  Broj telefona

  E-pošta

  Broj zaposlenih u kompaniji

  Godišnji prihod (KM)

  Od toga od izvoza (molimo izrazite u %)

  Kratke informacije o kompaniji

  Molimo navedite trenutni karbonski otisak vaše kompanije:
  Karbonski otisak možete izračunati prateći smjernice date na www.tvojco2.ba

  Da li kompanija učestvuje u nekom drugom programu pomoći za oporavak privrede?

  DaNe

  2. Kratki opis projekta koji nominirate

  Naslov prijedloga

  Projekt podržava sljedeći koncept ili više koncepata dekarbonizacije

  Smanjenje energetskog intenzitetaPovećavanje energetske efikasnostiPrebacivanje goriva sa fosilnih goriva na obnovljive izvoreKontrola emisija stakleničkih gasovaKontrola emisija zagađivača u vazduhu

  Kratka prezentacija prijedloga (1/2 stranice)

  Uz podršku UNDP-a, vaša kompanija može dobiti podršku za projekt dekarbonizacije u poslovanju. Da bi se prijavila za ovu podršku, kompanija bi trebala identificirati područje/a, gdje vaše poslovanje može primijeniti ovaj pristup. Ukratko opišite svoj prijedlog (elevator pitch), kao što je objašnjeno u Smjernicama. Navedite detalje - šta je ideja, zašto potpada pod koncept dekarbonizacije i kako se planira promijeniti sistem, usluga, posao.

  3. Opis projekta

  3.1. Opis problema (Maks. 1/2 stranice)
  Koje to pitanje ili izazov u vašem poslovnom modelu adresirate kroz ovaj projekat? Na koji način planirate promjeniti poslovne prakse sa ciljem puta prema CO2 neutralnosti?

  3.2. Glavne aktivnosti predviđene projektom (Maks. 1 stranica)

  3.3. Šta mislite, kako će predložene promjene/novi pristupi utjecati na vaš karbonski otisak? Koliko smanjenje otiska očekujete na kraju provedbenog perioda? (Maks. 1/2 stranice)

  3.4. Na koje će sve načine predložene intervencije u ovom projektu utjecati na vaše poslovanje, uključujući troškove, upotrebu resursa, društvenu i okolinsku odgovornost i drugo?

  3.5. Da li ideja predviđa upotrebu tehnologije? Ako da – na koji način? Molimo pojasnite. (Maks. 1/3 stranice)

  3.6. Da li je ponuđeno rješenje održivo? (veza sa specifičnim Ciljevima održivog razvoja - SDG)? (Maks. 1/3 stranice)

  4. Tim

  4.1. Predstavite ključni tim iz vaše kompanije koji bi radio na ovom pilot-projektu (Maks. 1/3 stranice)
  Ime, funkcija, uloga u projektu, kao i relevantno iskustvo.

  4.2. Partnerstva (Maks. 1/3 stranice)
  Da li ćete u sprovođenje pilot-projekta uključiti i neke vama važne partnere, i koje?

  5. Budžet

  Ovdje možete preuzeti Decarbonisation budget template
  Priložite okvirni budžet za glavne vrste troškova ulaganja, ako postoje (npr. oprema, sirovine i ostalo) za koje smatrate da su sastavni dio uspješnog testiranja novih modela. Imajte na umu da maksimalni iznos podrške koji se može dodijeliti po prijedlogu ne može biti veći od 30 000 BAM, a taj iznos također uključuje stručnu podršku i smjernice za izradu šireg plana transformacije i pružanje podrške tokom eksperimentiranja.
  Odaberite datoteku

  5.1. Da li Vaša kompanija može finansijski podržati ovaj pilot? (sufinansiranje od najmanje 30% je obavezno)
  Molimo dajte opis, kao i potencijalni iznos i vrstu sufinansiranja.

  5.2. Da li je i na koji način pandemija COVID-19 utjecala na vaše poslovanje? (Maks. 1/2 stranice)

  5.3. Može li se pilot implementirati u predloženom periodu (April – Septembar 2021)?

  Molimo priložite sljedeće

  Dokazi o registraciji (skenirana kopija originala)

  Motivacijsko pismo (potpisani i skenirani originali)

  Finansijski izvještaji za 2020. godinu, potpisani i ovjereni od strane ovlaštenog računovođe (skenirana kopija originala)