EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Strategije/planovi mapirani prema Ciljevima održivog razvoja

U nastavku u tabeli se nalaze dokumenti koji su vezani za svaki od ciljeva održivog razvoja ili podcilja i mogu se filtrirati.

Prvi red tabele Vam dozvoljava da uključite filtere u zavisnosti od onoga što želite vidjeti.

Filteri Vam dozvoljavaju da suzite izbor dokumenata u zavisnosti na kojem nivou vlasti je dokument usvojen (državnom, entitetskom, kantonalnom), institucije koja ga je usvojila, te relevantnog cilja održivog razvoja/podcilja.

Ako kliknete na neki od dokumenata, link će Vas odvesti na puni tekst dokumenta.

Neki od dokumenata su na raspolaganju na engleskom jeziku i pored takvih se nalazi skraćenica ENG i mogu se naći na engleskoj verziji ove stranice: http://zamisli2030.ba/en/dms-sdg/.

Kompletnu tabelu ili njene dijelove koje ste odabrali kroz filtere, možete sačuvati klikom na ikonu “sačuvaj pdf/print”.

Ukoliko želite dodati dostaviti novi ili ažurirani dokument, molimo Vas pišite na: info@zamisli2030.ba.

Nivo vlasti

BiH

EU poglavlja o pregovorima / Akvizicija i BiH agenda o reformi

UN konvencije i druge međunarodne obaveze

Svjetska banka

{{::item.opis}}

{{::country.naziv}}

Vezano za ciljeve/podciljeve:

{{::goalname}}

{{::ent.naziv}}

Vezano za ciljeve/podciljeve:

{{::goalname}}

{{::cant.naziv}}

Vezano za ciljeve/podciljeve:

{{::goalname}}

{{::eu.naziv}}

Vezano za ciljeve/podciljeve:

{{::goalname}}

{{::un.naziv}}

Vezano za ciljeve/podciljeve:

{{::goalname}}

{{::sb.naziv}}

Vezano za ciljeve/podciljeve:

{{::goalname}}

{{::ig}}

{{::prtnr}}

Baza se otvara, sačekajte par trenutaka