EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Pitanja i odgovori o Izazovu dekarbonizacije

P: Koji je realan omjer sredstava za tehničku podršku koju bi ste pružili kroz projekat kako bi se mogla planirati određena investicija i zamjena gorionika?

O: Tehnička podrška kompanijama je savjetodavnog karaktera, kako je to opisano detaljnije u tački “7. Vrsta podrške” u Smjernicama za podnositelje prijava. Ukoliko bi bilo potrebno da se za odabrane kompanije uradi projektna dokumentacija, prije implementacije mjera dekarbonizacije, troškove izrade neophodne projektne dokumentacije snosi Podnositelj prijave. Ovi troškovi ne ulaze u ukupna sredstva koja su na raspolaganju za ulaganje u opremu i/ili materijale, a koja iznose do 30.000 KM granta po malom/srednjem preduzeću od strane UNDP-a/Vlade Švedske i od 9.000 KM minimalnog sufinansiranja od strane odabranih kompanija. Troškove za izradu neophodne projektne dokumentacije će odabrane kompanije trebati obezbijediti dodatno na navedeni minimalni iznos sufinansiranja od 9.000 KM, čime će se njihov ukupan iznos sufinansiranja uvećati.

P: Da li imate određenu formu motivacionog pisma?

O: Format motivacionog pisma nije standardiziran. Ono što je bitno je da vlasnik/član uprave kroz motivaciono pismo jasno naznači koliko predložena ideja ima transformativni/disruptivni potencijal, kao i da pokaže razumijevanje koncepta dekarbonizacije. Bitno je da motivaciono pismo pokaže jaku motiviranost vodstva kompanije i spremnost da uključe zaposlene, u mjeri u kojoj je to potrebno, u proces. Također, kroz motivaciono pismo će podnositelj/ica prijave potvrditi da se intervencija može provesti u roku od 5 mjeseci, kao i da predložena promjena ne stvara dodatni pritisak na okoliš.

P: Mogu li velike kompanije aplicirati na Izazov?

O: Izazov dekarbonizacije za mala i srednja preduzeća namijenjen je malim i srednjim preduzećima, a velike kompanije se neće uzimati u obzir u ovom procesu.