EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Prijave za Nagradu za biznis lidere održivog razvoja 2022

Prijave su otvorene

Teme za Nagradu za biznis lidere održivog razvoja u BiH 2022. su “Ljudi” i “Resursi i okoliš”.

Kompanija se može prijaviti za bilo koju temu ili na obje teme. Nagrada se dodjeljuje biznis liderima održivog razvoja u svakoj kategoriji (mikro, male, srednje i velike kompanije) i u određenom tematskom području. Ukupni pobjednik takmičenja proglašava se među kompanijama koje su se prijavile u obje kategorije.

Više informacija o metodologiji možete pročitati na linku  OVDJE.

Rok za prijave je 15. april 2022. godine.

Detaljnije informacije o izradi saopćenja o napretku kompanije u ostvarivanju održivog razvoja možete pronaći OVDJE.

  Ime kompanije: *

  Kontakt podaci predstavnika kompanije:

  Ime i prezime predstavnika kompanije: *

  Email: *

  Broj telefona: *

  Web stranica firme:

  Kategorija/veličina kompanije: * Klasifikacija: Do 10 - mikro kompanija, 10-49 – mala kompanija, 50-249 - srednja kompanija, 250+ - velika kompanija


  1. Da li postoji opredjeljenje u pisanoj formi (iskaz) o važnosti održivog poslovanja za firmu? * Opredjeljenje/izjava može biti dio postojećeg dokumenta (vizija/strategija kompanije) ili zaseban dokument posvećen održivosti.
  DaNe

  Odaberite datoteku: *

  Ako ne postoji strategija/dokument, imate li viziju/elemente koji ukazuju na važnost principa održivog poslovanja za firmu? * DaNe

  Molimo navedite ključne elemente vizije: *

  2. Navedite ključne učinke (do 3) vaše firme u Bosni i Hercegovini u posljednjih 5 godina, a koji su značajni za održivo poslovanje. Šta je, po vašem mišljenju, najveći uspjeh firme u domenu održivog razvoja? * Na primjer, utrošak energije smanjen za 5%, povećan obim obuke radnika za 3 sata po radniku, provedene mjere smanjenja/ponovne upotrebe/reciklaže otpada, iskoristivost materijala povećana za 10% i slično

  3a. Da li na nivou vaše kompanije imate obavezujući etički kodeks ponašanja koji se sistematski jasno prenosi zaposlenima i drugima?
  Da, unutar firme i prema vaniDa, unutar firmeNe, nemamo obavezujući etički kodeksDrugo

  Molimo objasnite: *

  3b. Da li je kodeks etičkog ponašanja reguliran ugovornim obavezama i da li imate propisane sankcije u slučaju kršenja/nepoštivanja?
  DaNe

  Molimo pojasnite: *

  4. Kako regulišete prava žena na radnom mjestu (posebno porodiljsko odsustvo i povratak na isto radno mjesto)?
  kompanija ima politiku u pisanoj formikroz rješenja koja nisu sistematiziranafirma poštuje prakse propisane zakonom

  Odaberite datoteku: *

  Molimo objasnite: *

  5. Navedite glavne interesne grupe koje firma redovito konsultira i koje imaju utjecaj na njeno poslovanje: * Označite sve interesne grupe koje su relevantne za vaše poslovanje.

  Molimo navedite: *

  6. Na koji način uključujete interesne grupe u djelovanje vaše firme: *

  Molimo pojasnite: *

  7. Objasnite proces odgovaranja na upite, žalbe, zabrinutost ili nezadovoljstvo interesnih grupa od pristigle žalbe do rješavanje, uključujući i izvještavanje o tome: * Objasniti djelovanje/proces od pristigle žalbe do rješavanja - Navedite ključne korake jedne ili dvije procedure.

  8. Kojim segmentima održivog razvoja vaša firma pridaje najveći značaj: * Odaberite
  sve segmente koji su relevantni za vaše poslovanje.

  Molimo objasnite: *

  9. Da li je vaša kompanija potpisala, prihvatila ili usvojila neke ekonomske, socijalne i okolišne povelje, principe ili inicijative (npr. UN Global Compact, ISO standardi itd.)? *

  Molimo navedite listu: *

  10. Da li je vaša firma dobrovoljno učlanjena u neku privrednu asocijaciju? *

  Asocijacija: *

  Uloga: *

  Asocijacija:

  Uloga:

  Asocijacija:

  Uloga:


  11a. Koliko je vaša firma zaposlila ljudi u protekloj godini? * Podaci se odnose na poslovanje firme u Bosni i Hercegovini

  Broj novouposlenih: *

  Ukupni broj uposlenih: *

  11b. Kolika je prosječna plaća koju isplaćujete u procentima u odnosu na prosječnu plaću u sektoru u kojem poslujete? * Podaci se odnose na poslovanje firme u Bosni i Hercegovini

  Koliko je prosječna plaća koju isplaćujete viša u procentima u odnosu na prosječnu plaću u sektoru u kojem poslujete? *

  12a. Kakva je procentualno dobna struktura novouposlenih u posljednja 24 mjeseca? Podaci se odnose na poslovanje firme u Bosni i Hercegovini

  do 30 godina (u procentima) *

  30 do 50 godina (u procentima) *

  više od 50 godina (u procentima) *

  12b. Kakva je procentualno spolna struktura novouposlenih? Podaci se odnose na poslovanje firme u Bosni i Hercegovini

  procenat novouposlenih ženskog spola *

  procenat novouposlenih muškog spola *

  12c. Kakva je procentualno struktura novouposlenih po obrazovanju? Podaci se odnose na poslovanje firme u Bosni i Hercegovini

  NK/KV (u procentima) *

  VKV (u procentima) *

  VSS (u procentima) *

  13. Da li vaša firma organizira obuke za uposlenike firme? Podaci se odnose na poslovanje firme u Bosni i Hercegovini

  13.a Za novouposlene (uposleni u proteklih godinu dana) *

  Koliko iznosi prosječan broj sati obuke po uposleniku za proteklu godinu? *

  13.b Za uposlenike koji rade duže od godinu dana

  Koliko iznosi prosječan broj sati obuke po uposleniku za proteklu godinu? *

  14a. Kakva je struktura upravljačkih tijela vaše firme po spolu?

  ženskog spola (u procentima) *

  muškog spola (u procentima) *

  14b. Kakva je struktura upravljačkih tijela vaše firme po dobnim skupinama?

  do 30 godina (u procentima) *

  30 do 50 godina (u procentima) *

  više od 50 godina (u procentima) *

  14c. Molimo navedite u procentima ukupan broj radnika koji dolaze iz sljedećih kategorija (traži se zbirni procenat):
  Osobe sa fizičkim poteškoćama
  Osobe sa poteškoćama u razvoju
  Mladi kojima je to prvi posao
  Romi/manjinske grupe
  Samohrane majke *

  15. Molimo označite ako vaša firma: *

  Molimo navedite o kojim je bazama podataka riječ? *

  Molimo Vas navedite izvor i ime časopisa: *

  Kako ste čuli za Nagradu za biznis lidere održivog razvoja 2022? *