EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Prijave za Nagradu za biznis lidere održivog razvoja 2022

Prijave su otvorene

Teme za Nagradu za biznis lidere održivog razvoja u BiH 2022. su “Ljudi” i “Resursi i okoliš”.

Kompanija se može prijaviti za bilo koju temu ili na obje teme. Nagrada se dodjeljuje biznis liderima održivog razvoja u svakoj kategoriji (mikro, male, srednje i velike kompanije) i u određenom tematskom području. Ukupni pobjednik takmičenja proglašava se među kompanijama koje su se prijavile u obje kategorije.

Više informacija o metodologiji možete pročitati na linku  OVDJE.

Detaljnije informacije o izradi saopćenja o napretku kompanije u ostvarivanju održivog razvoja možete pronaći OVDJE.

RESURSI I OKOLIŠ

  Ime kompanije: *

  Kontakt podaci predstavnika kompanije:

  Ime i prezime predstavnika kompanije: *

  Email: *

  Broj telefona: *

  Web stranica firme:

  Kategorija/veličina kompanije: * Klasifikacija: Do 10 - mikro kompanija, 10-49 – mala kompanija, 50-249 - srednja kompanija, 250+ - velika kompanija


  1. Da li postoji opredjeljenje u pisanoj formi (iskaz) o važnosti održivog poslovanja za firmu? * Opredjeljenje/izjava može biti dio postojećeg dokumenta (vizija/strategija kompanije) ili zaseban dokument posvećen održivosti.
  DaNe

  Odaberite datoteku: *

  Ako ne postoji strategija/dokument, imate li viziju/elemente koji ukazuju na važnost principa održivog poslovanja za firmu? * Opredjeljenje/izjava može biti dio postojećeg dokumenta (vizija/strategija kompanije) ili zaseban dokument posvećen održivosti. DaNe

  Molimo navedite ključne elemente vizije: *

  2. Navedite ključne učinke (do 3) vaše firme u Bosni i Hercegovini u posljednjih 5 godina, a koji su značajni za održivo poslovanje. Šta je, po vašem mišljenju, najveći uspjeh firme u domenu održivog razvoja? * Na primjer, utrošak energije smanjen za 5%, povećan obim obuke radnika za 3 sata po radniku, provedene mjere smanjenja/ponovne upotrebe/reciklaže otpada, iskoristivost materijala povećana za 10% i slično

  3a. Da li na nivou vaše kompanije imate obavezujući etički kodeks ponašanja koji se sistematski jasno prenosi zaposlenima i drugima?
  Da, unutar firme i prema vaniDa, unutar firmeNe, nemamo obavezujući etički kodeksDrugo

  Molimo objasnite: *

  3b. Da li je kodeks etičkog ponašanja reguliran ugovornim obavezama i da li imate propisane sankcije u slučaju kršenja/nepoštivanja?
  DaNe

  Molimo pojasnite: *

  4. Kako regulišete prava žena na radnom mjestu (posebno porodiljsko odsustvo i povratak na isto radno mjesto)?
  kompanija ima politiku u pisanoj formikroz rješenja koja nisu sistematiziranafirma poštuje prakse propisane zakonom

  Odaberite datoteku: *

  Molimo objasnite: *

  5. Navedite glavne interesne grupe koje firma redovito konsultira i koje imaju utjecaj na njeno poslovanje: * Označite sve interesne grupe koje su relevantne za vaše poslovanje.

  Molimo navedite: *

  6. Na koji način uključujete interesne grupe u djelovanje vaše firme: *

  Molimo pojasnite: *

  7. Objasnite proces odgovaranja na upite, žalbe, zabrinutost ili nezadovoljstvo interesnih grupa od pristigle žalbe do rješavanje, uključujući i izvještavanje o tome: * Objasniti djelovanje/proces od pristigle žalbe do rješavanja - Navedite ključne korake jedne ili dvije procedure.

  8. Kojim segmentima održivog razvoja vaša firma pridaje najveći značaj: * Odaberite
  sve segmente koji su relevantni za vaše poslovanje.

  Molimo objasnite: *

  9. Da li je vaša kompanija potpisala, prihvatila ili usvojila neke ekonomske, socijalne i okolišne povelje, principe ili inicijative (npr. UN Global Compact, ISO standardi itd.)? *

  Molimo navedite listu: *

  10. Da li je vaša firma dobrovoljno učlanjena u neku privrednu asocijaciju? *

  Asocijacija: *

  Uloga: *

  Asocijacija:

  Uloga:

  Asocijacija:

  Uloga:


  11. Koliki je procentualno udio recikliranih materijala i/ili materijala iz ponovne upotrebe u ukupno korištenim (ulaznim) materijalima/resursima za proizvodnju (uključujući i pakovanje primarnih proizvoda firme)? * Podaci se odnose na poslovanje firme u Bosni i Hercegovini

  12a. U toku protekla 24 mjeseca, potrošnja energije u vašoj firmi je, u odnosu na nivo proizvodnje: * Podaci se odnose na poslovanje firme u Bosni i Hercegovini

  Ako je potrošnja viša, molimo objasnite: *

  Ako je potrošnja niža, molimo objasnite: *

  12b. Ako je došlo do ušteda, kako ste to ostvarili: *

  12c. Navedite kolika je procentualno ušteda energije kao rezultat procesa? *

  13a. Označite aktivnosti koje provodi vaša firma, a koje doprinose očuvanju okoliša i održivom korištenju prirodnih resursa: *

  Molimo objasnite: *

  13b. Koji udio energije koju koristite je dobijen sagorijevanjem uglja, mazuta, dizela (podrazumijeva i indirektno snabdijevanje, kao što je električna energija dobijena iz termoelektrana)? * Podaci se odnose na poslovanje firme u Bosni i Hercegovini

  14. Navedite primjere primjene okolišnih standarda, unaprijeđenje upravljačkih mehanizama i primjere održivog korištenja resursa. *

  15. Da li vaša kompanija plaća naknade za emitovanje stakleničkih gasova u zrak? *

  Molimo navedite da li se iznos naknada smanjivao u protekle 3 godine i u kom % od najviše plaćene: *

  Kako ste čuli za Nagradu za biznis lidere održivog razvoja 2022? *