EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Tema 1: Smanjenje negativnih uticaja na okoliš i efikasno korištenje resursa

Kroz dvije panel diskusije će se obraditi teme efikasne upotrebe i održivog upravljanja prirodnim resursima te mijenjanja navika potrošača u cilju održive proizvodnje.