EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja 2020

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja 2020

6. oktobar 2020.

„Nagrada za biznis lidere održivog razvoja u BiH“ prva je nagrada godišnjeg karaktera u Bosni i Hercegovini sa ciljem promocije napora privatnog sektora na polju održivog razvoja u zemlji. Ove godine Nagradom se usmjerava pažnja na najbolje kompanije u kategorijama mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća koja posluju u Bosni i Hercegovini, a čiji rad aktivno doprinosi Ciljevima održivog razvoja, kako na globalnom nivou tako i u Bosni i Hercegovini.

Više informacija o Nagradi za biznis lidere održivog razvoja 2020. godine možete pronaći na https://zamisli2030.ba/bs/biznis-lideri-odrzivog-razvoja-2020/