EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Prof. dr Wiltrud Weidinger

Prof. dr Wiltrud Weidinger radi na Univerzitetu u Cirihu kao profesor za međunarodno obrazovanje i transfer znanja u menadžmentu, kreiranju i planiranju projekata, kao i implementaciji, evaluaciji i savjetovanju u Odjelu za projekte međunarodne saradnje iz oblasti obrazovanja na Univerzitetu za obrazovanje nastavnika u Cirihu, Švajcarska. Njene kvalifikacije uključuju doktorat iz obrazovanja i magisterij iz obrazovanja / psihologije na Univerzitetu u Beču, magisterij iz oblasti školske psihologije sa Univerziteta Njujork (University of New York). Kao voditelj projekta za JOBS Rumunija, projekta FACE Rumunija i DOCCU u Ukrajini ona je upoznata sa obrazovnim sistemima JIE i mehanizmima za implementaciju projekata. Njena istraživačka ekspertiza uključuje lične kompetencije i životne vještine adolescenata i djece, stavljajući fokus na ranjive grupe.