EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Cilj 15: Očuvanje života na zemlji

Primjer dobre prakse

Prašuma Perućica, koja se nalazi u Nacionalnom parku ,, Sutjeska”, najveća je i najočuvanija prašuma u Evropi i proglašena je strogim rezervatom prirode, što je 2017. godine rezultiralo uvrštavanjem Perućice na Tentativnu listu BiH registriranu u UNESCO-ovom Centru za svjetsku baštinu.

Primjer dobre prakse kroz partnerstva

Regionalni projekt „Via Dinarica – Platforma za održivi razvoj turizma i rast lokalne ekonomije”, koji finansiraju UNDP i USAID. Cilj projekta je povezivanje zemalja i lokalnih zajednica Dinarida, stvaranjem jedinstvene i raznovrsne turističke ponude. Projekt „Via Dinarica”
promovira turizam u svrhu ekonomskog razvoja regije, uz očuvanje okoliša i poštovanje socio-kulturne raznolikosti i autentičnosti lokalnih zajednica. Realizacija druge faze projekta predviđena je za period 2018–2021. godine i njen naglasak je na jačanju ovog projekta kao međunarodno priznate platforme za lokalni ekonomski rast, kao i većem učešću lokalnih zajednica u njenom održavanju i razvoju.
U prethodnom periodu realizirane su aktivnosti na izradi i mapiranju planinskih staza i izgradnji smještajnih kapaciteta. Projekt je dobio mnogobrojna međunarodna priznanja.

Primjer dobre prakse

Djelatnosti Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fonda za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske obuhvataju poslove vezane za prikupljanje sredstava, finansiranje pripreme, provođenje i razvoj programa i projekata u području očuvanja, održivog korištenja, zaštite i unapređivanja zaštite okoliša, te u oblasti energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije. Projekti koji se odobravaju su realizirani uglavnom na lokalnom nivou od strane općina i institucija lokalnog nivoa, zatim privatnih kompanija i nevladinih
organizacija. Od 71 projekta koje je Fond za zaštitu okoliša FBiH dodijelio krajem 2018. godine, 8 je posvećeno jačanju svijesti javnosti o očuvanju prirode, a realiziraju ih privatni mediji i nevladine organizacije. Zaključno sa 2017. godinom, Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske potpisao je ukupno 107 ugovora na ime ulaganja u programe, projekte i druge aktivnosti iz oblasti razvoja sistema integriranog upravljanja ambalažnim otpadom u jedinicama lokalne samouprave i komunalnim preduzećima, kao i zaštite izvorišta, vodotokova i priobalja.

Primjer dobre prakse kroz partnerstva

Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u saradnji s Fondom za zaštitu okoliša Federacije BiH i Fondom za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske implementira u Bosni i Hercegovini petogodišnji projekt pod nazivom „Zeleni ekonomski razvoj”. Cilj projekta je smanjenje trošenja javnih sredstava na potrošnju energije i vode, te omogućavanje povoljnih uslova za ulaganje u infrastrukturne mjere energetske efikasnosti, uz istovremeno stvaranje „zelenih radnih mjesta”.