EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Dobrovoljni izvještaj BiH

Nakon ostvarenja relativno skromnih rezultata u provođenju milenijskih razvojnih ciljeva, Bosna i Hercegovina (BiH) je počela pripreme za provođenje Programa održivog razvoja do 2030. godine (Agenda 2030) na daleko sveobuhvatniji način. U proteklih 30 mjeseci uložena su ogromna nastojanja da se u taj proces uključe vlasti na svim nivoima i drugi akteri u što većem broju. Aktivnosti koje su opisane u ovom dokumentu su sprovedene uz vrlo plodonosnu saradnju s timom Ujedinjenih nacija (UN) u BiH.

Bosna i Hercegovina je prepoznala potencijal provođenja ciljeva održivog razvoja (COR) i Agende 2030 kao mogućnost značajnog unapređenja socijalnih, ekonomskih i okolišnih aspekata života u zemlji i jačanja regionalne saradnje. Na početku procesa je formirana Radna grupa za izradu Okvira ciljeva održivog razvoja i Dobrovoljnog izvještaja BiH koji će biti dostavljen Političkom forumu na visokom nivou u toku 2019. godine. Članovi Grupe su predstavnici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine,  Direkcije za ekonomsko planiranje i vlada Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Republike Srpske (RS) i Brčko Distrikta (BD). Pored Radne grupe za ciljeve održivog razvoja, Radna grupa za privatni sektor, kao i nekoliko drugih aktera iz sektora civilnog društva i akademske zajednice su također vrlo aktivni.

Dobrovoljni izvještaj prezentovan je 16. jula 2019. godine na HLPF u Njujorku. Njega su zajednički razvile relevantne institucije na svim administrativnim nivoima u BiH, a informira o procesu koji se provodi u našoj zemlji, koji je do sada angažirao hiljade ljudi. Nadalje, koristit će se u svim procesima strateškog planiranja koje institucije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta počinju 2019. godine.

Bosna i Hercegovina gleda na izradu svog prvog Dobrovoljnog izvještaja kao na poticaj cjelokupnom procesu provođenja Agende 2030. Neizmjerno je dragocjena mogućnost upoznavanja iz cijelog svijeta s najboljim praksama, izvučenim poukama i iskustvom stečenim po mnogim pitanjima bitnim za život ljudi.

Primjeri dobre prakse