EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Cilj 10: Smanjiti nejednakost unutar i između zemalja

Primjer dobre prakse

U cilju zapošljavanja i profesionalne rehabilitacije te potpunije radne i socijalne integracije osoba s invaliditetom, 2010. godine u Federaciji
Bosne i Hercegovine donesen je Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba s invaliditetom, te osnovan
Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. U periodu 2010–2015. podržano je zaposlenje 652, a od 2015. godine 2.706 osoba s invaliditetom. U skladu sa zakonskom obavezom, Fond trenutno vrši kontinuirano refundiranje novčanih naknada i plaća za više od 1.950 zaposlenih osoba s invaliditetom.

Primjer dobre prakse

Vlada Federacije svake godine kroz budžet daje podršku projektima povratnika u cilju pomoći osiguranja održivog povratka. U toku
2017. godine, putem nekoliko javnih poziva za programe podrške i pomoći povratnicima, nastavljen je proces koji omogućuje zapošljavanje raseljenih osoba i povratnika. Kroz programe pomoći u zapošljavanju i samozapošljavanju povratnika u maloj privredi i poljoprivedi, te projekte stručnog osposobljavanja mladih visokoobrazovanih povratnika, na prostoru oba entiteta realizirano je ukupno 745 projekata, kroz koje je pomoć primilo preko 1.000 povratničkih domaćinstava.

Primjer dobre prakse

U toku je realizacija programa transformacije institucija za zbrinjavanje djece i prevenciju razdvajanja djece u Republici Srpskoj, te je
izrađen operativni i plan transformacije u Javnoj ustanovi Dom za djecu i omladinu bez roditeljskog staranja „Rada Vranješević” u Banjoj Luci, koja je jedina ustanova u Republici Srpskoj tog tipa. Cilj ovog programa je smanjenje djece bez roditeljskog staranja na rezidencijalnom smještaju, uvođenje novih usluga i podrška spajanju djece s njihovim biološkim porodicama. Nove usluge uključuju osnivanje vrtića, uslugu „Predah”, resursni centar sa savjetovalištem, prihvatilište, dnevni centar, stanovanje uz podršku i uspostavljanje stručne službe za podršku porodicama.