EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Cilj 8: Promovirati inkluzivan i održiv ekonomski rast, zaposlenost i dostojanstven rad za sve

Primjer dobre prakse kroz partnerstva

Želeći pomoći proces stvaranja novih radnih mjesta, Vlada Švicarske je podržala projekt izgradnje logističkog centra za obrtnike, male i srednje agro-poduzetnike u poslovnoj zoni Osrdak u Posušju, u Federaciji BiH, koji je implementirao UNDP. Time je izgrađen centar za
razvoj malog poduzetništva koji služi zainteresiranim malim obrtnicima i agropoduzetnicima za obavljanje tehnoloških procesa obrade i skladištenja proizvoda, a koristi obnovljive izvore energije za sopstvene energetske potrebe. U saradnji s Asocijacijom za ekonomski razvoj REDAH (Regionalna razvojna agencija), uvedeno je i savjetovanje za agro-poduzetnike i savjetodavne usluge marketinga za poduzetnike početnike..

Primjer dobre prakse

Inovacioni centar Banja Luka (ICBL) predstavlja prvi moderno opremljeni kombinirani centar za podršku i razvoj preduzetništva u Republici Srpskoj, čvrsto opredijeljen u namjeri da podrži razvoj kompanija koje su sposobne da širokom tržištu ponude napredna komercijalna rješenja u vidu proizvoda, usluga, zapošljavanja i unapređenja poslovnih procesa zasnovanih na znanju i primjeni
inovativnih i naprednih tehnologija. Pružajući podršku preduzetnicima u izgradnji uspješnih kompanija, ICBL svojim korisnicima, koji su u začetku svoje ideje ili žele da razviju poslovnu priču, kroz inkubaciju, nudi sve neophodne elemente za uspješan profesionalni
razvoj i inovaciju. ICBL također, u saradnji s akreditiranim kompanijama, obrazovnim institucijama i stručnjacima s dugogodišnjim iskustvom u privredi i akademskoj zajednici, pruža usluge stručnog usavršavanja kroz isporuku međunarodno certificiranih i nacionalno priznatih kurseva za obuku. Osnivači ICBL su Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informatičko društvo
Republike Srpske, te Grad Banja Luka.

Primjer dobre prakse

Federalno ministarstvo razvoja poduzetništva i obrta je u okviru projekta „Izgradnja poduzetničkih zona u Federaciji Bosne i Hercegovine” za 2018. godinu dodijelilo grantove poticajnih sredstava za poduzetništvo i obrt u sedam jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH:
Visoko, Vitez, Maglaj, Gračanica, Posušje, Zenica i Livno, s tim da je sufinansiranje od strane jedinica lokalne samouprave iznosilo
minimalno 30%. Cilj projekta je poticanje izgradnje infrastrukture poduzetničkih zona u Federaciji BiH, kao preduslova za ekonomski rast i zapošljavanje na lokalnom nivou. Ta sredstva se u 2018. godini dodjeljuju drugi put, tako da se očekuje da će grantovi u 2018. godini za poduzetničke zone u 27 jedinica lokalne samouprave potaknuti projekte koji će zaposliti 1.336 radnika u 95 novih kompanija.

Primjer dobre prakse

Općina Stari Grad Sarajevo već drugu godinu raspisuje poziv za finansiranje i sufinansiranje najboljih poslovnih planova koje ponude mladi nezaposleni ljudi starosne dobi do 35 godina. Novčana nagrada namijenjena je za troškove pokretanja biznisa: troškovi registracije
biznisa, troškovi sredstava za rad, zakup poslovnih prostorija, obrtna sredstva, naknade za doprinose i ostali troškovi.