EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Cilj 16: Promovirati miroljubiva, inkluzivna i pravedna društva

Primjer dobre prakse

U Federaciji BiH se od 2014. primjenjuje Zakon o oduzimanju nezakonito stečene imovine prema kojem trajno oduzeta imovina, odnosno sredstva koja se dobiju prodajom ili iznajmljivanjem postaju vlasništvo Federacije BiH. Federalna agencija za upravljanje oduzetom imovinom trenutno upravlja oduzetim novčanim sredstvima, dionicama i nekretninama i pokretnim dobrima vrijednim cca. 15 miliona KM (7,5 miliona eura). U strukturi vrijednosti trajno oduzete imovine najveći udio ima gotov novac, koji iznosi 52% ukupne vrijednosti. Prvi trajno oduzeti novac uplaćen je Roditeljskoj kući u Sarajevu, koja pruža djeci oboljeloj od karcinoma i njihovim porodicama drugi dom,
porodičnu atmosferu i mjesto na kojem bar na trenutak mogu zaboraviti na bolničko liječenje.

Primjer dobre prakse

U Republici Srpskoj od 2010. godine od kad se primjenjuje Zakon o oduzimanju imovine stečene izvršenjem krivičnog djela i za vrijeme postojanja Agencije za upravljanje oduzetom imovinom Republike Srpske ukupno je oduzeto cca. 22.000.000 KM (11 miliona eura) od čega je trajno oduzeto 1.440.000 KM (cca. 750.000 eura).

Primjer dobre prakse kroz partnerstva

U BiH se, u saradnji s Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) kao sastavnim dijelom grupacije Svjetske banke, provodi projekt reforme registracije poslovanja, koji se realizira od 2013. godine u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Distriku Brčko kroz nekoliko odvojenih faza. Reforma predviđa donošenje i izmjenu seta zakona kako bi se smanjila opterećenja za poslovne subjekte i uklonili nepotrebni administrativni koraci koji negativno utječu na konkurentnost poslovnih subjekata i investicije. Republika Srpska je najdalje otišla kada je u pitanju reforma i nalazi se u fazi stvaranja mogućnosti za registraciju poslovnih subjekata elektronskim putem (online), te je, pored uvođenja jednošalterskog sistema registracije, formirala i jedinstveni registar privrednih subjekata. Federacija BiH i Brčko Distrikt trenutno se nalaze u prvoj fazi reforme registracije poslovanja i rade na uspostavljanju jednošalterske registracije privrednih subjekata koja je preduslov za elektronsku registraciju preduzeća.