EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

SDG Accelerator za mala i srednja preduzeća (MSP) je kao koncept razvio UNDP u Danskoj, gdje ga je 2018. i 2019. godine testiralo 30 danskih malih i srednjih preduzeća, nakon čega je cilj proširiti poduhvat kako na ostale nordijske države, tako i globalno.


SDG Accelerator za MSP u BiH

Pilot faza SDG Acceleratora za MSP u BIH obuhvata rad sa 5 kompanija koje će kroz angažman vrhunskih medjunarodnih i domaćih eksperata dobiti podršku, smjernice i sveobuhvatnu metodologiju za razvoj novih proizvoda, usluga ili poslovnih modela baziranih na ciljevima održivog razvoja (SDG). Pored toga, kompanijama će se pružiti pomoć u komuniciranju i obuci zaposlenih da integrišu održivi razvoj putem internih kampanja i aktivnosti.

SDG Accelerator za MSP podrazumijeva tri okvirna cilja promjene:

Razvijanje barem jednog rješenja u svakom preduzeću koje se bazira na održivom razvoju, bilo da je to proizvod, usluga ili poslovni model koristeći inovacije bazirane na održivom razvoju.
Održive inovacije kao osnove za stvaranje šireg razumijevanja o tome na koji način kompanije mogu raditi na društvenoj i ekološkoj održivosti, lokalno i globalno.
Model koji može nadahnuti preduzeća koja nisu obuhvaćena programom da započnu s integrisanjem ciljeva održivog razvoja u svoje poslovanje.

SDG Accelerator za MSP će biti operativan od januara do septembra 2020. Proces aplikacije počinje 15. decembra 2019. godine.


Zašto je SDG Accelerator za MSP važan?

SDG Accelerator za MSP jedinstven je po tome što kombinuje UNDP-ov uvid u izazove ugrađene u SDG-ove sa savjetima pažljivo odabranih stručnjaka, kao i savjetodavnim kompetencijama poznate kompanije Deloitte u procesu inovacije. SDG Accelerator za MSP je razvijen u bliskoj suradnji s nordijskim kompanijama koje imaju bogato iskustvo u integrisanju održivosti u inovacije, poslovnu strategiju i komunikaciju. 


Šta preduzeća koja budu dio SDG Acceleratora za MSP mogu očekivati?

 

Razvoj novih proizvoda, usluga i poslovnih modela

Kompanije su dio šestomjesečnog ”inovacijskog putovanja”, koje je satkano od ideja koje se mogu brzo realizovati s jakim SDG i poslovnim potencijalom, identifikacije novih proizvoda, usluga ili poslovnih modela, te, na kraju razvoja prototipa, i konkretnih poslovnih planova. Inovacijsko putovanje sastoji se od pet faza, uključujući tri sastanka jedan na jedan sa svakom kompanijom i dvije zajedničke radionice sa svim kompanijama, kao i globalnim stručnjacima UN-a, drugim stručnjacima, relevantnim poslovnim partnerima i investitorima.

Svrha je osigurati odgovarajuće unose za ostvarenje poslovnih i SDG ideja, uz istovremenu izgradnju odgovarajućih sposobnosti svake kompanije.

 

Uključivanje i angažman zaposlenih

Kompanije će dobiti podršku u prenošenju svog rada na SDG-evima u internu komunikaciju, te u aktivnostima usmjerenim na jačanje svijesti o SDG-ovima i podršci angažmanu zaposlenika za njihovo postizanje. Konkretno, kompanije koje učestvuju dobit će posebno razvijen materijal kako bi aktivirale svoje zaposlenike da razmišljaju o SDG-ovima. Materijal se, takodjer, može prilagoditi specifičnom kontekstu svake kompanije.

Komunikacija i inspiracija za druge kompanije

Komunikacija je ključni dio programa. Stoga će se napredak, rezultati i primjeri SDG Acceleratora dijeliti i prenositi putem štampe i društvenih medija kako bi služili kao inspiracija za ostala mala i srednja preduzeća koja žele inovirati i ojačati svoje poslovanje radeći sa SDG-ovima. Da bi se povećao učinak, postupci i alati koji se koriste u SDG Acceleratoru bit će javno dostupni drugim kompanijama kako bi im bili podrška u korištenju SDG-ova kao poluge za inovacije i rast.

Finansiranje

Troškovi učešća u SDG Acceleratoru, kao i troškovi sastanaka, stručnih savjeta i inovacijskog putovanja, bit će pokriveni od strane UNDP-a.


Kako biste se i vi uključili, pratite zvanični hashtag #sdgaccelerator na društvenim mrežama.

SDG Accelerator je dio projekta „Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora“ kojeg u Bosni i Hercegovini implementira UNDP, a finansira Vlada Švedske.

Kontakt: Emir Adžović, UNDP, emir.adzovic@undp.org, +387 33 293 471

 

Sweden
VTK BiH
SDGs
UNDP