EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Set alata i nacrt mogu se pregledati, reproducirati ili prevesti za istraživanje ili privatne studije, ali ne i za prodaju ili za upotrebu u komercijalne svrhe. Svaka upotreba informacija ili alata trebala bi biti popraćena navođenjem UNDP-a kao izvora, pozivajući se na jedinstveni lokator resursa (URL) programa SDG Acceleratora. Za reprodukciju ili prijevod značajnih dijelova alata ili bilo koju drugu upotrebu osim u obrazovne ili druge nekomercijalne svrhe potrebno je izričito, prethodno pismeno odobrenje. Potpune upute o autorskim pravima i uvjetima korištenja potražite na https://www.undp.org/content/undp/en/home/copyright-and-termsofuse.html

Molimo kontaktirajte Emira Adžovića (emir.adzovic@undp.org) za pristup alatima i za informacije o pravima i dozvolama vezanim za upotrebu seta alata SDG Acceleratora.


Blueprint

Blueprint je namijenjen za facilitatore koje vode jednu ili više MSP-a kroz SDG inovacijsko putovanje, kao i za kompanije koje traže inspiraciju u razmatranju novih metoda i eventualnih rješenja. Ovaj Blueprint pruža praktične smjernice kako iskoristiti Ciljeve održivog razvoja (SDG-ove) u poslovnim inovacijama.

Svrha ovog Blueprint-a je omogućiti praktični i inspirativni vodič usmjeren ka pozicioniranju Ciljeva održivog razvoja (SDG) u središte poslovnog razvoja i akceleraciju inovacija na proizvodu, uslugama ili poslovnom modelu. Zajedno sa pratećim setom alata, ovaj Blueprint predstavlja vodič za mala i srednja preduzeća (MSP) kroz SDG inovacijsko putovanje.

SDG Accelerator – Set alata

SDG inovacijsko putovanje počinje a detaljnim definiranjem SDG problema kojeg kompanija želi riješiti i završava s planiranjem kako će kompanija integrirati novo rješenje u poslovne operacije. Inovacijsko putovanje sastoji se od pet faza, uključujući tri sastanka jedan na jedan sa svakom kompanijom i dvije zajedničke radionice sa svim kompanijama, kao i globalnim stručnjacima UN-a, drugim stručnjacima, relevantnim poslovnim partnerima i investitorima.

 

SDG Opportunity Cards

SDG kartice za poslovne prilike su alat za stvaranje ideja koji se koristi kao inspiracija za privatne kompanije da definiraju potencijalne probleme relevantne za rješavanje i pronalazak na njihovom inovacijskom putu do novih proizvoda/usluga. Ukupno postoji 60 kartica, od kojih svaka opisuje jedan specifični cilj SDG-a, potrebna rješenja i moguće točke ulaska na tržište za privatni sektor, prepoznajući da privatni sektor igra vrlo važnu ulogu u rješavanju izazova koje želimo riješiti do 2030.

 

Materijali za angažman uposlenika

Eksterna komunikacija


Sweden
VTK BiH
SDGs
UNDP