EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Bihaćka pivovara d.d. Bihać

Tokom proizvodnje piva u Bihaćkoj pivovari posebno se vodi računa o uštedi u potrošnji energije, a samim tim i mazuta. Tokom procesa kuhanja piva isparava približno 30 hl za 1,5h. Ova para se ranije ispuštala direktno u atmosferu, dok se sada kondenzira u pogonskom postrojenju. Tako oslobođena toplotna energija se koristi ponovno za određene faze proizvodnog procesa, te na ovaj način Bihaćka pivovara učestvuje u ostvarenju globalnog cilja broj 12 “Održiva potrošnja i proizvodnja”.