EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Čip Sistemi d.o.o. Sarajevo

Čip Sistemi d.o.o. Sarajevo svim svojim uposlenicama i uposlenicima – inžinjerkama, inžinjerima, elektroinstalaterkama i elektroinstalaterima nudi kvalitetne edukacije u skladu sa njihovim individualnim afinitetima i potrebama. Osiguravanje jednakih prilika i mogućnosti za razvoj ličnih i profesionalnih vještina, bez ikakve diskriminacije ili oganičavanja, je način na koji se direktno doprinosi ostvarenju globalnog cilja “Dostojanstven rad i ekonomski rast”.