EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

GLORIA LINE d.o.o. BANJA LUKA

Gloria line doo kroz svoj program Efikasnog upravljanja raspoloživim resursima sa ciljem poboljšanja uslova rada, svim uposlenicima koji utiču na kvalitet proizvoda osigurava potrebna ovlaštenja i znanja za poboljšanje upravljačkih procesa, procesa podrške i saradnje sa partnerima svih drugih poslovnih procesa. Stimuliše se i kontinuirano sprovodi usavršavanje i obuka zaposlenih u cilju osiguranja dodatnih znanja, koja zajedno sa uvježbanošću i iskustvom osiguravaju kvalitetno obavljanje svih procesa, doprinose ostvarenju globalnog cilja “Dostojanstven rad i ekonomski rast”.