EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

LANACO

LANACO Tehnološki centar, najveća „pametna zgrada“ u BiH i sjedište najveće privatne IT kompanije u BiH, sastoji se od glavne zgrade sa sedam nivoa ukupne površine 5.500 m2 i tehničkog objekta sa tri nivoa ukupne površine 4.500 m2 i tri jasno definisana centra: Data, Edukacioni i Konferencijski centar. Svi objekti su lako dostupni i licima sa invaliditetom. Zahvaljujući korištenju najmodernijih materijala pri izgradnji, te recikliranju otpada i korištenju tehnologija koje smanjuju ekološki otisak i time doprinose smanjenju potrošnje električne energije, što je verifikovano dobijanjem A certifikata o energetskoj efikasnosti, kompanija doprinosi ispunjenju SDG12. Usvojeni su i standardi za korištenje tehnologija kojima se smanjuje globalna potrošnja električne energije, što doprinosi SDG7. Tehnološki centar predstavlja ulaganje kompanije u budućnost, inovacije i naučno istraživanje i tako doprinosi ostvarenju SDG9. U kupovinu novih tehnologija koje direktno utiču na smanjenje ekološkog otiska u 2017. i 2018. godini uloženo je 7,8% od godišnjeg profita, a kompanija na godišnjem nivou za istraživanje i razvoj izdvaja 15,38% budžeta od prodaje.