EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Bh. kompanije ozvaničile početak „inovacijskog putovanja“ kroz SDG Accelerator

U UN zgradi u Sarajevu danas je, potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju, ozvaničen početak SDG Acceleratora za mala i srednja preduzeća (MSP).

Kao vodeća razvojna agencija UN-a, UNDP je jedinstveno pozicioniran u pomaganju provedbe ciljeva radom u oko 170 zemalja i teritorija. Kao takav, UNDP ima snažnu poziciju u provedbi SDG-ova kroz različite sektore, industrije i tržišta. SDG Accelerator fokusira se na prilagođavanje postojećeg znanja i alata za svako preduzeće i podržava preduzeće u kojoj se implementiraju SDG-ovi u svom specifičnom poslovnom kontekstu.

SDG Accelerator za MSP je inovativni projekt Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) u Bosni i Hercegovini. Kao koncept je nastao u Danskoj, gdje ga je 2018. i 2019. godine testiralo 30 danskih malih i srednjih preduzeća.

Troškovi učešća u SDG Acceleratoru za MSP bit će pokriveni od strane projekta „Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i angažovanje privatnog sektora u BIH“, koji implementira UNDP u BiH uz finansijsku podršku Vlade Švedske.

„Sa SDG Acceleratorom za MSP u Bosni i Hercegovini želimo pokazati da koncept, koji je razvijen u Danskoj, može funkcionisati i u ovom dijelu Evrope. Također, nadamo se da će ovo ‘inovacijsko putovanje’ inspirisati i ostale kompanije da uvide kako se globalna agenda za održivi razvoj može primijeniti u poslovnom kontekstu“, naglasila je u svom uvodnom obraćanju Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u Bosni i Hercegovini.

Cilj SDG Acceleratora je ubrzati inovacije i rast malih i srednjih preduzeća iz BiH razvijanjem novih proizvoda, usluga i poslovnih modela u skladu s Ciljevima održivog razvoja.

Projekt podrazumijeva rad s pet preduzeća koja su odabrana nakon sprovedene konkursne procedure, a to su EdenGarden, Koteks, Jaffa Komerc, Plantago i Softhouse Balkans.

Ova preduzeća tako su se otisnula na šestomjesečno ”inovacijsko putovanje”, koje je satkano od ideja s jakim SDG i poslovnim potencijalom koje se mogu brzo realizovati, identifikacije novih proizvoda, usluga ili poslovnih modela te, na kraju, razvoja prototipa i konkretnih poslovnih planova.

Inovacijsko putovanje sastoji se od pet faza, uključujući tri sastanka jedan na jedan sa svakom kompanijom i dvije zajedničke radionice sa svim kompanijama, kao i globalnim stručnjacima UN-a, drugim stručnjacima, relevantnim poslovnim partnerima i investitorima. Svrha je osigurati odgovarajuće unose za ostvarenje poslovnih i SDG ideja, uz istovremenu izgradnju odgovarajućih sposobnosti svake kompanije.

Søren Schou iz Deloittea u Danskoj naglasio je da je potrebno da kompanije zaista žele uspjeh i da moraju vjerovati u sebe i svoje mogućnosti, jer će jedino tako moći savladati prepreke s kojima se budu suočavale tokom trajanja SDG Acceleratora.

Predstavnici kompanija koje će učestvovati u SDG Acceleratoru složili su se da je ovaj inovativni projekt za njih izazov, ali i da je istovremeno veoma uzbudljiv te da jedva čekaju da počnu s radom. SDG Accelerator za MSP jedinstven je po tome što kombinira UNDP-ov uvid u izazove ugrađene u SDG-ove sa savjetima pažljivo odabranih stručnjaka, kao i savjetodavnim kompetencijama poznate kompanije Deloitte u procesu inovacije. SDG Accelerator za MSP je razvijen u bliskoj suradnji s nordijskim kompanijama koje imaju bogato iskustvo u integrisanju održivosti u inovacije, poslovnu strategiju i komunikaciju.