EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

finalv1
SDG ljudi

Stalo vam je do uposlenika?

Isplaćujete plaće od kojih Vaši radnici mogu dostojanstveno živjeti?

U poslu Vam je važna etika?

Važno Vam je da Vašim radnicima isplaćujete plate koje nude osnovu za dostojanstven život?

Ulažete u inovacije i obuku?

SDG okoliš

Brinete o okolišu?

Rijeke i polja koja su Vam ostavili Vaši roditelji će biti u boljem stanju kada ih Vi budete ostavljali Vašoj djeci?

Aktivno smanjujete ekološki uticaj Vaše firme?

U Vašoj firmi razmišljate o inovacijama i imate plan koji daje priliku svima da iskažu svoj potencijal?

Aktivno investirate u nove tehnologije i razvijate svoja rješenja?

SDG nagrada

Nudite jednaku priliku svima?

Zapošljavate i dajete šanse za napredovanje mladim, ženama i osobama sa posebnim potrebama?

Kroz Vaš posao kreirate mogućnosti za zapošljavanje mladih, žena, ugroženih kategorija i slično?

U Vašoj firmi se znaju pravila koja važe za sve?

sdg_ljudi_slider

Ako je Vaš odgovor "da"...

Ako je Vaš odgovor "da"...

previous arrow
next arrow

Iskoristite poslovnu priliku!

12,000,000,000,000 USD (da, 12 biliona!) su procijenjene tržišne mogućnosti koje otvara ostvarivanje ciljeva održivog razvoja.

(izvještaj Komisije za poslovni i održivi razvoj Better Business, Better World).


Budite lider!

Nagradjene kompanije će dobiti priznanje “Nagrada za biznis lidere održivog razvoja u BiH za 2020. godinu – Pobjednik”.


Predvodite trend!

Sve kompanije pobjednice, kao i finalisti, će dobiti mogućnost da koriste dodijeljenu titulu u svojoj poslovnoj komunikaciji i na e-platformama putem e-paketa s logotipima “Pobjednik/Finalist – Biznis lider održivog razvoja u BiH 2020”.


Promovišite svoje rezultate!

Svi finalisti će biti dio kampanje UNDP-a koja će promovirati finaliste na svojim komunikacijskim kanalima, tokom promocije dogadjaja i na društvenim mrežama!


Pokažite napredak!

Proces aplikacije je strukturiran na način da prati GRI standarde i da kompanijama koje apliciraju da “blueprint” osnovu za svoj prvi godišnji izvještaj o stanju provedbe ciljeva održivog razvoja na nivou kompanije.


Budite dio globalne priče!

Projekat će dostaviti informacije o pobjednicima u svakoj kategoriji UN Global Compact mreži, u svrhu moguće selekcije za Globalnu nagradu za prvake u realizaciji ciljeva održivog razvoja (https://www.globalsdgawards.com). Najbolji projekti će se promovirati prilikom značajnijih dešavanja UN-a i UNDP-a tokom 2020/2021. godine.


Sweden
VTK BiH
SDGs
UNDP