EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

finalv1
SDG ljudi

Stalo vam je do uposlenika?

Isplaćujete plaće od kojih Vaši radnici mogu dostojanstveno živjeti?

U poslu Vam je važna etika?

Važno Vam je da Vašim radnicima isplaćujete plate koje nude osnovu za dostojanstven život?

Ulažete u inovacije i obuku?

SDG okoliš

Brinete o okolišu?

Rijeke i polja koja su Vam ostavili Vaši roditelji će biti u boljem stanju kada ih Vi budete ostavljali Vašoj djeci?

Aktivno smanjujete ekološki uticaj Vaše firme?

U Vašoj firmi razmišljate o inovacijama i imate plan koji daje priliku svima da iskažu svoj potencijal?

Aktivno investirate u nove tehnologije i razvijate svoja rješenja?

SDG nagrada

Nudite jednaku priliku svima?

Zapošljavate i dajete šanse za napredovanje mladim, ženama i osobama sa posebnim potrebama?

Kroz Vaš posao kreirate mogućnosti za zapošljavanje mladih, žena, ugroženih kategorija i slično?

U Vašoj firmi se znaju pravila koja važe za sve?

sdg_ljudi_slider

Ako je Vaš odgovor "da"...

Ako je Vaš odgovor "da"...

previous arrow
next arrow

Tematske oblasti

Firme se mogu prijaviti za nagradu za tematsku oblast  “Ljudi” i/ili za nagradu za tematsku oblast “Resursi i okoliš”.


Ljudi

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja 2020. u ovoj tematskoj oblasti dodjeljuje se kompanijama koje su inspiracija drugima zbog načina na koji postupaju sa svojim uposlenicima i klijentima i omogućuju dostojanstven rad (SDG 8 i SDG 10). Posebna pažnja se posvećuje prepoznavanju kompanija koje su vodeće u oblasti zapošljavanja mladih, žena, visokokvalificiranih kadrova i uposlenika koji dolaze iz ranjivih grupa (SDG 5). Nagrada će, takodjer, promovirati širinu i dubinu u lancu prodaje i nabavke (SDG 9), odnos prema zajednici, kao i etičko poslovanje i rješenja koja dovode do politika nulte korupcije na nivou kompanije (SDG 16).


Resursi i okoliš

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja 2020. u ovoj tematskoj oblasti dodjeljuje se kompanijama koje su dokazale da razmišljaju o svom ekološkom ​​otisku, kao i onima koje namjenski i kontinuirano unapredjuju svoje lance vrijednosti (SDG 12 i SDG 9) i aktivno suradjuju u zajednici. Nagradjivat će se etičko poslovanje i rješenja koja dovode do politika nulte korupcije na nivou kompanije (SDG 16), kao i razvoj, nove tehnologije te proces inovacija unutar kompanije (SDG 5 i SDG 11).


Sweden
VTK BiH
SDGs
UNDP