EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Došlo je to doba godine! Nagrada za biznis lidere održivog razvoja 2020

Preduzeća koja usvajaju održive strategije i prakse konkurentnija su i imaju bolje srednjoročne i dugoročne ekonomske rezultate. Ciljevi održivog razvoja (SDGs) kompanijama služe kao smjernice za procjenjivanje i upravljanje društvenim, ekonomskim i ekološkim rizicima, istovremeno poboljšavajući njihov ugled, imidž i strateški položaj na svjetskim tržištima. Procjenjuje se da su postizanjem SDG-ova tržišne mogućnosti za kompanije oko 12 biliona USD.

Ciljevi održivog razvoja i privatni sektor u BiH

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja u BiH je godišnja nagrada koja ima za cilj promovisati napore privatnog sektora u polju održivog razvoja u Bosni i Hercegovini.

Aktivnost je organizovana u okviru projekta Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora, koji provodi UNDP i finansira Vlada Švedske.

Glavni cilj Nagrade za biznis lidere održivog razvoja u BiH je prepoznati i istaknuti napore kompanija privatnog sektora u pravcu postizanja SDG-ova u BiH. Nagrada također ima za cilj motivirati nove aktere u sektoru da stvore kvalitetna radna mjesta, te poboljšaju svoje poslovne modele dok istovremeno smanjuju svoj ekološki otisak kroz pridržavanje Ciljeva održivog razvoja.

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja 2020

Proces prijave za Nagradu za biznis lidere održivog razvoja otvoren je 15. decembra 2019. i ostat će otvoren do 7. marta 2020. Godine. Sve kompanije u privatnom vlasništvu, registrovane u BiH, bez obzira na njihovu veličinu (mikro, male, srednje, i velike) ispunjavaju uvjete prijave. Proces se temelji na e-aplikaciji.

Dobra vijest za kompanije koje se prijave ove godine je da proces aplikacije prati standarde Globalne inicijative za izvještavanje (Global Reporting Initiative – GRI)  za društvenu, okolišnu i ekonomsku dimenziju, što pomaže kompanijama da pristupe poboljšanju internih praksi fokusiranih na održivost.

Postupak prijave zamišljen je tako da svakoj kompaniji pruži nacrt njihovog prvog godišnjeg izvještaja, koji identificira SDG-ove u fokusu, uspoređuje ciljeve i analizira načine za postizanje istih.

Iako se pridržava dvije opće teme („Ljudi“ i „Resursi i okoliš“), metodologija je ove godine kalibrirana kako bi se u centar pažnje stavila preduzeća koja duboko utječu na svoje lance vrijednosti, kao i na ona koja utječu na razvoj svojih lokalnih zajednica.

Koja je dodana vrijednost ove Nagrade?

Za razliku od drugih nagrada u ovom sektoru, Nagrada za biznis lidere održivog razvoja upućuje kompanije kako da procijene i daje savjete o tome gdje i kako integrisati SDG-ove u svoje poslovne modele. Pomaže kompanijama u usvajanju održivih strategija i praksi, uz poboljšanje konkurentnosti i povećanje srednjoročnih i dugoročnih ekonomskih rezultata. Također, otvara i put za dio od 12 biliona USD procijenjenih tržišnih prilika koje se otvaraju postizanjem ciljeva održivog razvoja.

Proces prijave je jednostavan i strukturiran je u dva koraka. Prvi korak se može završiti za manje od 30 minuta i daje ukupnu naznaku o statusu kompanije. Proces slijedi GRI standarde koji kompanijama omogućavaju da mjere svoje performanse na osnovu međunarodnih standarda.

Izvještaji o održivosti pomažu međunarodnoj trgovini (B2B). Manje od 1% kompanija iz privatnog sektora u BiH je pripremilo izvještaje u 2019. godini. Svi finalisti i svi dobitnici nagrade ovlašteni su za korištenje e-loga “Pobjednik/Finalist Nagrade za biznis lidere održivog razvoja 2020“ u svojoj web i poslovnoj komunikaciji.

Nagrada za SDG biznis lidere održivog razvoja 2019

Prvi ciklus Nagrade održan je u junu 2019. 44 kompanije, iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, podnijele su 55 prijava.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
previous arrow
next arrow
Shadow

Kakanj Cement osvojio je titulu Biznis lider održivog razvoja – Apsolutni pobjednik za svoj doprinos u kategorijama „Ljudi“ i „Resursi i okoliš“, te za njihovu predanost integrisanju SDG-ova u sve segmente svog poslovanja.

Pobjednici u kategoriji „Ljudi“ bili su Isatis Software Solutions (male kompanije); Kakanj Cement pobijedio je u kategoriji srednjih kompanija, a dm drogerie markt d.o.o. osvojila je titulu „biznis lider održivog razvoja“ u kategoriji velikih kompanija.

U kategoriji „Resursi i okoliš“ GOLD-MG d.o.o. Donji Žabar osvojio je nagradu u kategoriji malih preduzeća; Kakanj Cement u kategoriji srednjih preduzeća, a u kategoriji velikih poduzeća, Coca-Cola HBC B-H Sarajevo osvojila je titulu “biznis lider održivog razvoja za 2019. godinu”.

9
nagrada
106
prijava
71
kompanija

Širi kontekst

U posljednjih šest godina Bosnu i Hercegovinu napustilo je 530.000 ljudi, podaci su to Agencije za statistiku BiH. Nova generacija mladih odrasla je u urbanim područjima koja su među najzagađenijima u svijetu tokom zimskih mjeseci. Privatni sektor igra važnu ulogu u ovom procesu a poslovni modeli bazirani na održivom razvoju nam mogu pomoći u proiznalaženju riješenja.

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja stavlja u centar pažnje izuzetne kompanije iz BiH koje drugima mogu poslužiti kao uzor.