EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Firme učesnice u SDG Acceleratoru za MSP prezentirale svoje poslovne ideje

Kompanije učesnice programa SDG Acceleratora za mala i srednja preduzeća (MSP)danas su u Sarajevu, u UN House, održale prezentaciju poslovnih idejapred Savjetodavnim odborom.

Ovaj događaj je organizovan i održan u okviru Poslovne sedmice održivog razvoja 2020 (SDG Business Week), koju organizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP u BiH), kojom su promovisani Ciljevi održivog razvoja (Sustainable Development Goals), s posebnim naglaskom na oporavak, liderstvo i inovacije. SDG Business Week 2020, koji se ove godine održava u periodu od 5. do 9. oktobra 2020. godine, okuplja više od 300 učesnika, kao i eminentne goste predavače iz cijelog svijeta.

SDG Accelerator za MSP u BiH obuhvata rad sa kompanijama koje su kroz angažman vrhunskih međunarodnih i domaćih eksperata dobile podršku, smjernice i sveobuhvatnu metodologiju za razvoj novih proizvoda, usluga ili poslovnih modela baziranih na SDG-ovima. Pored toga, kompanijama je pružena pomoć u komuniciranju i obuci zaposlenih da integrišu održivi razvoj putem internih kampanja i aktivnosti.

Predstavnike kompanija i članove Savjetodavnog odbora na početku je pozdravila Steliana Nedera, rezidentna predstavnica UNDP-a u BiH.

Na današnjem događaju svaka od kompanija je održala 10-minutnu prezentaciju kako bi demonstrirala poslovnu procjenu koja stoji iza rješenja. Nakon toga je Savjetodavni odbor, također u 10 minuta, dao svoje sugestije na predložene poslovne ideje.

Kako bi se ispoštovale sve propisane epidemiološke mjere, predstavnici kompanija čekali su svoj red za prezentaciju u odvojenoj sali, a prezentacije su pratili putem Zoom platforme. Putem Zooma prezentacije su pratili i članovi Savjetodavnog odbora iz Danske.

Samira Nuhanović prezentirala je poslovnu ideju kompanije Softhouse Balkans: „Akceleracijski dan je bila vrlo dobra prilika da testiramo svoje prvobitno rješenje. Komentari koje smo dobili od Savjetodavnog odbora su bili odlični, direktni i ukazali su nam na ono što moramo dodatno ojačati, kako u strukturi usluge, tako i u načinu na koji je budemo nudili našim klijentima. Još više postajemo svjesni bitnosti integrisanja održivosti u poslovne modele jer je to jedini način da ponudimo rješenja za izazove dugoročnog razvoja.“

Adisa Karahodžić iz kompanije Koteks: „Veoma sam zadovoljna s današnjom prezentacijom. Mi smo u proteklom periodu radili na našoj ideji i, zajedno s našim timom, smo prikupili dosta informacija. Posebno bih naglasila da smo imali jako dobru saradnju s konsultantima iz Deloittea, koji su nam pružili zaista vrhunske usluge, kao i sa UNDP-om. Koteks je prepoznao da su Ciljevi održivog razvoja bit našeg poslovanja i zbog toga nam je drago da smo dio ovog projekta.“

Aleksandar Vukmirović iz kompanije Plantago: „Dobro je da smo imali priliku da izložimo neku svoju ideju razmišljanja o budućnosti proizvoda i brenda pred jednim ovakvim panelom stručnjaka. Naročito je to bitno u kontekstu održivosti, odnosno promišljanja da li će to što radimo učiniti mjesto na kojem živimo ljepše, bolje i sigurnije za našu budućnost.“

Elma Badžak iz kompanije Jaffa-Komerc: „Današnji događaj je poslužio da prezentiramo ono što smo do sada uradili, a povratne informacije od Savjetodavnog odbora su bile dragocjene jer su nam oni ukazali na neke stvari o kojima možda nismo dovoljno promišljali. S druge strane, nas je, kao kompaniju, današnji događaj ojačao i ohrabrio.“

Savjetodavni odbor činili su Stine Kirsten Junge iz danskog UNDP-a, Amir Ćoralić, predsjednik Švedske privredne komore u BiH, Lada Buševac, direktorica kancelarije IFC-a u BiH, Igor Jokić iz Raiffeisen Banke BiH, Ismar Ćeremida ispred UNDP-a u BiH, Bahare Haghshenas i Soren Schou iz danskog Održivog inovacijskog huba acacia.

SDG Accelerator za MSP u BiH ima za cilj ubrzati inovacije i rast malih i srednjih preduzeća u BiH razvojem novih poslovnih rješenja koja su u skladu sa Ciljevima održivog razvoja. SDG Accelerator za MSP jedinstven je po tome što kombinira UNDP-ov uvid u izazove ugrađene u SDG-ove sa savjetima pažljivo odabranih stručnjaka, kao i savjetodavnim kompetencijama poznate kompanije Deloitte u procesu inovacije.

Organizuje se u okviru projekta „Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora“ kojeg implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, a finansira Švedska.