EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

HRANA NIJE OTPAD!

ŽELIMO VAŠE IDEJE ZA RJEŠENJA!

Problem

Otpad od hrane postaje problem ogromnih razmjera širom planete. Proizvedena a neiskorištena hrana na 10. je mjestu uzročnika ukupnih emisija stakleničkih plinova. Oko 30% (1,3 milijarde tona) proizvedene hrane se nikada ne iskoristi. Situacija u Bosni i Hercegovini nije puno bolja. Procjene ukazuju da oko 500 tona hrane dnevno završi na deponijama otpada. U Kantonu Sarajevo, oko 12% ukupnog otpada čini otpad od hrane. Posljedice ove prakse su višestruke: od finansijskih gubitaka proizvođača hrane do ozbiljnih okolinskih problema.

Uzroci problema identificirani kroz kolektivno promišljanje


U sklopu konferencije Sarajevo Unlimited 2019, Grad Sarajevo i UNDP su pozvali učesnike sa različitim perspektivama i uključenošću u lanac proizvodnje, upotrebe i odlaganja hrane kao otpada da uzmu učešće u radionici koja je mapirala glavne uzročnike problema bacanja hrane kao otpada. Ovo su uzroci problema za koje je ocijenjeno da imaju najveći uticaj na navedeni problem:

 • Navike potrošača (priprema hrane, kupovina hrane u pretjeranim količinama, serviranje prevelikih porcija);
 • Svjesnost i prakse upravljanja u lancu proizvodnje hrane i otpadom od hrane;
 • Nedostaci u pravnom okviru (kako bi se pravni okvir trebao promijeniti da bi podržao doniranje hrane?).

Izazov

Grad Sarajevo, u saradnji sa UNDP Accelerator Lab-om, poziva vas da predložite ideju za praktično, primjenjivo i inovativno rješenje za sljedeći izazov:

KAKO PROMIJENITI NAVIKE I PRAKSE KOJE DOVODE DO BACANJA HRANE I/ILI PRETVORITI OTPAD OD HRANE U NEŠTO KORISNO?
Prioritetne teme

U cilju adresiranja bazičnih uzroka problema stvaranja otpada od hrane u našoj zemlji, pozivamo vas da podnesete ideje za rješenja u sljedećim oblastima:

 • Intervencije koje mijenjaju navike proizvođača i/ili potrošača i smanjuju ili sprečavaju bacanje hrane;
 • Podizanje svijesti o potrebi “pametnijeg” pristupa u planiranju i kupovini hrane, pripremi obroka i ponovnom korištenju proizvedene hrane;
 • Povezivanje proizvođača i potrošača jer ni jedan obrok ne bi trebao propasti;
 • Rješenja za kompostiranje i odlaganje otpada od hrane; i,
 • Prijedlozi za intervencije u pravnom sistemu koje bi olakšale doniranje hrane.

Kako ćete struktuirati svoju ideju?

Dok razvijate svoju ideju, spremite se na njen nešto drugačiji opis. Očekujemo više od ideje na papiru. Pozivamo učesnike da naprave prototipe rješenja kao instrument pomoću kojeg će testirati svoju ideju sa ljudima kojih se to rješenje tiče, odnosno koji bi ga koristili. Dakle, u ovom izazovu potrebno je da prezentirate svoju ideju (i prođete kroz cijeli proces razvoja ideje) po sljedećoj strukturi:

 • Ključni problem – Objasnite koji ključni problem pokušavate riješiti? Koju situaciju želite promijeniti? (maks. 1/3 stranice)
 • Hipoteza o rješenju – Objasnite svoje rješenje kao hipotezu. Objasnite zašto je predloženo rješenje game-changer? Kakva vidljiva i mjerljiva promjena odnosno rezultat će nastati? Šta se nadate da ćete svojim rješenjem promijeniti? (maks. 1/3 stranice)
 • Napravite prototip vašeg rješenja (Očekujemo akciju!) – Pretvorite ideju u nešto “opipljivo” razvojem prototipa svog rješenja. Sve forme dizajna su dobrodošle – proizvodi, servisi i fizička okruženja. Svoju ideju pretvorite u fizički prototip: to može biti fizički model proizvoda, mockup buduće aplikacije, dizajn interijera javne kuhinje/restorana… želimo da vidimo kako se vaša ideja materijalizira. Molimo da obezbjedite fotografiju, video odnosno elektronsku verziju vašeg prototipa tako što ćete uraditi upload u “Photos/videos” sekciji forme za podnošenje prijedloga.
 • Testirajte svoj prototip (Očekujemo akciju!) – Testirajte svoj prototip o prikupite povratne informacije. Prezentirajte svoj prototip ljudima koji bi koristili vaše rješenje i zatim podijelite sa nama: Koje podatke ste prikupili? Šta ste naučili testirajući svoj prototip? Koje vaše pretpostavke su bile tačne a koje pogrešne?
 • Održivost i indikativni resursi potrebni za implementaciju – Pokažite nam kako je vaše rješenje primljeno od ljudi koji bi ga koristili. Da li je rješenje održivo? Koliko je kompleksno tehničko rješenje? Koliko bi implementacija rješenja koštala?

Zapamtite, uvijek imajte na umu ljude za koje razvijate svoje rješenje. Drugim riječima: sarađujte sa ljudima dok za njih razvijate svoju ideju u rješenje.

Ko može podnijeti ideju?
Prijave su otvorene za pojedince, organizacije civilnog društva, akademske institucije, privatni sektor, medije.

Postoje li nagrade?
Da. Tri (3) najbolje ideje će dobiti javno priznanje i promociju, kao i novčanu nagradu:
1. mjesto: USD 3,000
2. mjesto: USD 2,000
3. mjesto: USD 1,000

Nagrada se dodjeljuje jednoj osobi ili entitetu za najbolju ideju i prototip. Nagrada nije vezana za implementaciju ideje nakon ovog poziva.

Kako podnosite svoju ideju?
Svi prijedlozi se podnose preko on-line platforme https://consul.sarajevo.ba/ najkasnije do subote, 30.11.2019. godine . Prijave možete podnijeti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini ili na engleskom jezikom. Primjer prijave možete vidjeti ovdje!

Kako će prijedlozi biti ocjenjivani?
Prijave će ocjenjivati tim predstavnika grada Sarajeva i UNDP Accelerator Lab-a. Prijave će se ocjenjivati kroz sljedeće kriterije:

 • Kvalitet – Predloženo rješenje na smislen i konstruktivan način adresira najmanje jedan od uzroka problema odnosno prioritetnih tema koje su opisane u ovom pozivu i nudi uvjerljivo rješenje za problem stvaranja otpada od hrane.
 • Originalnost – Predloženo rješenje predstavlja inovativan i neobičan pristup adresiranju izazova navedenih u ovom pozivu.
 • Izvodivost – Da li je moguće implementirati predloženu ideju odnosno rješenje u lokalnim okolnostima i sa lokalnom zajednicom?
 • Zero-waste – Rješenje nudi način da se hrana ponovo koristi, čime se “razbija” trenutni take-make-waste model.

Šta će se desiti sa najboljim idejama?
UNDP Accelerator Lab u Bosni i Hercegovini će uključiti najbolje ideje u svoj portfolio eksperimenata i istražiti mogućnosti za njihovo daljnje testiranje i potencijalnu realizaciju u saradnji sa gradom Sarajevo.

Napomena: Ova platforma omogućava aplikantima da dijele svoje ideje i rješenja putem društvenih mreža u cilju dobijanja podrške. Glasovi podrške služe isključivo kao indikator popularnosti ideje u široj društvenoj zajednici i nisu kriterij po kojem će se ideje ocjenjivati.