EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Javni poziv za kantone i jedinice lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini za podnošenje prijava za učešće u implementaciji Programa „Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini“ (SDG2BiH)

SMJERNICE ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

MATRICA BODOVANJA

PISMO NAMJERE

PRIJAVNI OBRAZAC

PREDMET POZIVA

„Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja kao temelj za održiv i inkluzivan rast u Bosni i Hercegovini“ (SDG2BiH) je program kojeg finansira Vlada Švedske i implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UNWOMEN u BiH, uz koordinaciju ureda Rezidentne koordinatorice UN-a. Program je započeo sa implementacijom u aprilu 2022. godine i trajat će tri godine.

Cilj ovog poziva je odabir do 8 JLS i 3 kantona za saradnju kroz koju će se pružiti podrška u:

  • Procesu lokalizacije i operacionalizacije Ciljeva održivog razvoja kroz sistemsku implementaciju strategija razvoja kantona i JLS;
  • Razvoju i pripremi dokumentacije za strateške projekte koji doprinose ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja;
  • Pripremi i implementaciji razvojnih projekata.

KORISNICI JAVNOG POZIVA

Poziv je namijenjen JLS i kantonima koji imaju uspostavljen funkcionalan sistem upravljanja razvojem, ostvaruju značajne razvojne rezultate, vode računa o najugroženijim grupama stanovništva te žele postati istinski lideri u provođenju Ciljeva održivog razvoja.

NAČIN PОDNОŠЕNJA PRОЈЕKTNIH PRIЈЕDLОGА

Pоdnоsiоci prijava u sklopu javnog poziva priprеmајu svоје prijave u sklаdu sa Smjernicama za podnosioce prijava.

Popunjen prijavni obrazac, pismo namjere i prateću dokumentaciju potrebno je dostaviti u elektronskoj formi, sa naznakom za projekat SDG2BIH, putem e-maila na adresu registry.ba@undp.org

Krajnji rok za podnošenje prijava je 21.11.2022. godine. Prijave podnesene nakon isteka roka se neće uzeti u razmatranje.

Prijave dostavljene drugim putem (npr. putem pošte ili faksa), neće biti uzeti u razmatranje.

INFO SESIJA

U sklopu objave javnog poziva projekat SDG2BIH je organizovao online info sesiju tokom koje su prezentirani svi aspekti javnog poziva te pojašnjeni uslovi i kriteriji za prijave. Pored ovoga, tokom sesije potencijalni podnosioci prijava imali su priliku postavljati pitanja o javnom pozivu.

Snimak info sesije možete pogledati ispod:

PRISTIGLA PITANJA I ODGOVORI

Pitanje 1: Da li je kod pitanja uvezivanje lokalnih strategija razvoja ca Ciljevima održivog razvoja, potrebno strategije razvoja uvezivati sa Ciljevima održivog razvoja (17 definisanih ciljeva) ili sa Okvirom ciljeva održivog razvoja u BiH (sa tri razvojna pravca i definisanim Akceleratorima)?

Odgovor 1: U sklopu prijave potrebno je da navedete u kojem dijelu i na koji način je vaša strategija uvezana sa Ciljevima održivog razvoja. U slučaju da u vašoj strategiji postoji i poveznica sa Okvirom za realizaciju Ciljeva održivog razvoja (COR) u BiH to možete dodatno pojasniti.

Pitanje 2: Da li se može prihvatiti Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija umjesto Izvještaja o implemetaciji Strategije?

Odgovor 2: Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija može se eventualno uzeti u obzir umjesto Izvještaja o implementaciji Strategije samo u slučaju da “Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija” ima jasan osvrt na realizaciju strateških ciljeva i prioriteta strategije razvoja, kao i jasno naveden pregled planiranih i realiziranih projekata iz strategije razvoja za datu godinu. U suprotnome “Izvještaj o implementaciji Programa javnih investicija” neće moći biti uzet u razmatranje.

Pitanje 3: Da li se prijava može smatrati važećom ako je Strategija usvojena u formi nacrta, a ne i u formi prijedloga?

Odgovor 3: U Smjernicama za podnosioce prijava jasno je navedeno da Strategija mora biti važeća u momentu podnošenja prijave. U slučaju da Strategija razvoja nije važeća, odnosno, ako nije usvojena u formi prijedloga na sjednici SO/OV prijava neće biti uzeta u razmatranje. 21.11. je krajnji rok za prijavu i još ima prostora za usvajanje Strategije razvoja.

Pitanje 4: Molimo za dodatna pojašnjenja formata u kome se dostavljaju prijave na javni poziv. Dokumentacija koja se potpisuje se skenira i dostavlja u PDF formatu? Prijavni obrazac, da li se dostavlja u Wordu ili se prebacuje u PDF? S obzirom da će biti mnogo prateće dokumentacije, na koji način je dostavljamo – putem više mejlova ili nekim drugim vidom?

Odgovor 4: Dokumentacija koja se potpisuje treba da bude skenirana i dostavljena u PDF formatu. Prijavni obrazac se dostavlja u Wordu, ali se može dostaviti i dodatno u PDF formatu kao potvrda konačne verzije prijavnog obrazca. Svu prateću dokumentaciju je potrebno dostaviti u sklopu e-maila prijave, što je jedini mogući način za prijave. Moguće je dokumente spasiti u sklopu ZIP datoteke kako bi se smanjila veličina dokumenata. U slučaju da bude neophodno da se dostava vrši u više od jednog e-maila, neophodno je jasno navesti koji je to e-mail po redu i ko je pošiljatelj (npr. Prijava za SDG2BIH – JLS XYZ 1/2).

Pitanje 5: Naveli ste da je potencijalni iznos grant sredstava 50.000-60.000 USD. Da li to podrazumijeva da naša JLS treba putem Pisma namjere da obezbijedi 20%- 60% od iznosa ovih grant sredstava, ukoliko budemo rangirani za dodjelu grant sredstava? Na primjer, ukoliko iznos grant sredstava bude 50.000 USD, za 60% sufinansiranja, naša JLS bi trebala da obezbjedi 30.000 USD?

Odgovor 5: Da, podnosilac prijave treba da iskaže u Pismu namjere da li će moći sufinansirati projekat i u kojem minimalnom procentu će moći sufinansirati odabrani projekat.

Pitanje 6: Ukoliko JLS bude rangirana za dodjelu grant sredstava, sredstva za implementaciju projekta treba da se obezbijede tek za 2024. godinu?

Odgovor 6: Da, projekat će se implementirati u 2024. godini.