EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Održane konsultacije o “Okviru za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH”

U Centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo, uz poštivanje svih epidemioloških mjera, danas su održane konsultacije sa socio-ekonomskim partnerima na temu dokumenta “Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini”.

Cilj konsultacija bio je približavanje Ciljeva održivog razvoja i procesa njihovog prilagođavanja socio-ekonomskim akterima. Partneri su konsultacijama pristupili putem Zoom platforme te su dali i svoje povratne informacije i prijedloge za unapređenje dokumenta.

Konsultacije je otvorila Amra Abadžić iz Brčko distrikta BiH, nakon čega je uvodnu riječ o Agendi 2030 i njenom značaju za BiH održala Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini.

Osim nje, o nacrtu Okvira za Ciljeve održivog razvoja u BiH su govorili i Nemanja Kovačević ispred Ministarstva za evropske integracije i međunarodnu saradnju Republike Srpske, Amra Fetahović ispred Direkcije za ekonomsko planiranje Bosne i Hercegovine te Nijaz Avdukić ispred Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

U drugom dijelu konsultacija riječ je data socio-ekonomskim partnerima koji su kroz diskusiju dali svoje komentare i povratne informacije o nacrtu dokumenta.

Riječ je o završnom krugu konsultacija, nakon čega slijedi upućivanje dokumenta u proceduru usvajanja, i to Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, Vladi Brčko distrikta BiH te vladama Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.