EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Pet preduzeća iz BiH pronašla pametna rješenja za dekarbonizaciju poslovanja

Pet preduzeća koja su se uključila u Izazov dekarbonizacije za mala i srednja preduzeća (MSP) u Bosni i Hercegovini, uspjela su iznaći pametna rješenja za smanjenje utjecaja njihovog poslovanja i proizvodnje na okoliš. Pozitivne energetske promjene unutar ovih preduzeća već vidljivo doprinose održivom i zelenom oporavku privatnog sektora u BiH.

Na području Laktaša od 1989. godine uspješno posluje Bravarija Pile. Ovo porodično preduzeće je postalo konkurentno i na inostranom tržištu zahvaljujući kvalitetnoj izradi čeličnih konstrukcija, građevinske bravarije i suncobrana. No, kako bi pratila tržišne trendove, Bravarija Pile je morala uložiti napore u digitalizaciju proizvodnje i unapređenje energetske efikasnosti.

Tako je Bravarija Pile iz Laktaša odabrana među pet preduzeća za učešće u Izazovu dekarbonizacije za MSP koji je dio projekta „Podrška pripremi za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora“. Ovaj projekt provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija u BiH (UNDP u BiH), a finansira Švedska.

Nakon što je kroz projekt dobila potrebnu podršku i stručnu pomoć za osmišljavanje konkretnog pristupa dekarbonizaciji poslovanja, Bravarija Pile se danas može pohvaliti vlastitom proizvodnjom električne energije putem fotonaponskih ćelija instaliranih na krovovima proizvodnih objekata preduzeća.

Mi smo i ranije posvećivali veliku pažnju smanjenju energetske zavisnosti, tako da smo rado prihvatili Izazov dekarbonizacije, i to na način da izvršimo promjenu našeg sistema grijanja i hlađenja. Do sada smo za grijanje naših hala koristili loživo ulje koje je veliki zagađivač životne sredine, a također je skup energent sa vrlo nestabilnom cijenom“, priča direktor Bravarije Pile Slobodan Stolić.

Bravarija Pile je napravila procjenu gubitka energije i potencijala za prijelaz na druge vrste snabdijevanja energijom, što je u konačnici rezultiralo projektom izgradnje novog centralnog toplotno-rashladnog postrojenja.

Izvršili smo potpunu rekonstrukciju kotlovnice, a korištenjem sistema toplotnih pumpi emisije gasova staklene bašte su gotovo svedene na nulu. Automatizovanim rješenjima postigli smo manju potrošnju energije, a kroz iskorištavanje takozvanih otpadnih energija, ostvarili smo dodatne uštede“, kazao je Stolić.

Dosadašnje emisije CO2 uz korištenje lakog loživog ulja i električne energije za potrebe zagrijavanja objekta preduzeća iz Laktaša su iznosile oko 200 tona godišnje, a sa prelaskom na novi sistem ostvarilo bi se smanjenje emisija i do 90 posto.

Novi sistem grijanja i hlađenja će koristiti samo električnu energiju, a s obzirom na već izgrađenu vlastitu solarnu elektranu, predstavljat će prilično energetski nezavisan i zatvoren sistem. Kroz ovaj projekt preduzeće Bravarija Pile će smanjiti svoj karbonski otisak na godišnjem nivou za 225 tona CO2 i time na konkretan način pomoći u dekarbonizaciji BiH“, naglasio je direktor Stolić.

Izazov dekarbonizacije za mala i srednja preduzeća je pružio podršku za još četiri preduzeća koja su pokazala spremnost za dekarbonizacijom poslovanja. Tako je preduzeće Profine BH d.o.o. prešlo na sistem grijanja putem toplotnih pumpi, dok je preduzeće Imaco Systemtechnik d.o.o. iz Usore izgradilo fotonaponsku elektranu koja je tokom oktobra puštena u probni rad.

Očekujemo da će elektrana u potpunosti snabdijevati preduzeće električnom energijom. Ukoliko to zakonska regulativa bude dozvoljavala, onda bi se išlo i na prodaju elektrčne energije za širu namjenu”, kazali su iz Imaco Systemtechnik.

Preduzeće Ferretto Group Central Europe d.o.o. iz Usore također je dobilo svoju fotonaponsku elektranu za vlastitu potrošnju električne energije, koja je instalirana na površini krova proizvodne hale.

Kao rezultat realizacije projekta planira se prosječna godišnja proizvodnja električne energije od 30.892 kWh iz obnovljivih izvora energije. Predviđena je ušteda CO2 za period eksploatacije od 25 godina u iznosu od 6.473,68 tona, te smanjenje potrošnje električne energije iz fosilnih goriva u minimalnom godišnjem iznosu od 5,1 posto u odnosu na potrošnju iz 2020. godine”, kazali su iz Ferretto Group Central Europe.

Projekt je uspješno okončala i ZZ Brka iz Brčkog koja je ugradila solarne panele od 60 kW, a uz koje očekuje smanjenje karbonskog otiska za otprilike 80 posto. Preduzeće u narednom periodu planira instalirati još jednu manju solarnu elektranu na drugi objekat, kako bi u potpunosti pokrilo troškove električne energije.

Jedan od rezultata projekta je odluka zadruge da sve troškove električne energije koje više nećemo imati, preusmjeri na povećanje otkupne cijene mlijeka. Tako da smo povećali otkupnu cijenu mlijeka sa prosječne 0,54 KM po litri na garantovanu 0,60 KM po litri mlijeka, počevši od decembra 2021. godine. To će biti minimalna cijena mlijeka prema našim kooperantima za narednu godinu dana”, kazao je Adis Rahman, projekt menadžer u ZZ Brka Brčko.

Podrška preduzećima u Izazovu dekarbonizacije je uključivala i izradu transformacijske mape puta za sva preduzeća. Prve mape su izrađene za preduzeća Imaco Systemtechnik i Ferretto Group Central Europe, koja su u sklopu svojih mapa odredila buduće korake ka dekarbonizaciji poslovnih procesa i povećanju energetske efikasnosti.

Prema detaljno definisanim poslovnim aktivnostima, dugoročni plan Imaco Systemtechnik jeste smanjenje emisije CO2 po jedinici proizvoda preduzeća za skoro 100 posto do 2030. godine, dok Ferretto Group Central Europe planira smanjiti emisiju CO2 za 50 posto. Preduzeća imaju za cilj i do 2030. godine proširiti infrastrukturu i unaprijediti tehnologiju za snabdijevanje svih korisnika uslugama moderne i održive energije, uz veću efikasnost u korištenju resursa, te šire usvajanje čistih i ekološki ispravnih tehnologija i industrijskih procesa.

Projekat „Podrška pripremi za implementaciju Ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora“ odabranim preduzećima je pružio stručnu pomoć, kao i grant u vrijednosti do 30.000 KM po preduzeću. Pored ukupne investicije od 150.000 KM grant sredstava, sama preduzeća su dodatno uložila više od pola miliona KM u ove projekte, što pokazuje njihove ozbiljne namjere da promijene svoje poslovne modele.