EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Počela treća po redu Sedmica održivog razvoja u Bosni i Hercegovini

Fokus na partnerstvima kao akceleratorima održivog i inkluzivnog razvoja

Počela je treća po redu Sedmica održivog razvoja u Bosni i Hercegovini (BiH), a koja se održava svake godine s ciljem promocije Ciljeva održivog razvoja u BiH.  Pridruživanje EU i Agenda 2030 su usko usklađeni, a napredak ka SDG-ovima također znači snažniji napredak ka punopravnom članstvu u EU.

Na otvaranju Sedmice održivog razvoja, imenovana ambasadorica Švedske u BiH, Helena Lagerlöf, istaknula je da Švedska već dugi niz godina pruža podršku BiH u dostizanju Ciljeva održivog razvoja.

Proces pristupanja Europskoj uniji i Agenda 2030 u mnogim aspektima su međusobno komplementarni i međusobno se jačaju. Švedska je posvećenja pružanju podrške Bosni i Hercegovini u postizanju uspjeha na oba fronta.“

Rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH, dr. Ingrid Macdonald, predstavila je 17 događanja koja će se odvijati tokom Sedmice održivog razvoja, a koja se dotiču tema kao što su mogućnost financijskih ulaganja, zelena tranzicije, digitalna transformacija, inkluzija osoba sa invaliditetom, osnaživanje žena itd. Potaknula je sve na sudjelovanje i pronalaženje konkretnih rješenja, neophodnih za rješavanje krize održivog razvoja s kojom se suočavaju planeta i čovječanstvo, a to uključuje i Bosnu i Hercegovinu.

Prošlomjesečni samit u New York-u, posvećen Ciljevima održivog razvoja, potvrdio je da se okoliš i čovječanstvo suočavaju s planetarnom krizom bez presedana. Kada govorimo o klimatskoj krizi, svijet se nalazi na ponoru, svjedočimo najtoplijoj godini u historiji. Sukobi diljem svijeta ne jenjavaju, dolazi do eskalacije inflacije a dugotrajne posljedice COVID pandemije negativno utiču na one koji imaju najmanje.”

Prvi događaj u sklopu Sedmice održivog razvoja u BiH bio je “Lokalizacija Ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini – od velikih ideja do djela”, gdje su predstavljene brojne inicijative i strategije za postizanje održivih razvojnih ciljeva na lokalnom nivou. Sedmica održivog razvoja u Bosni i Hercegovini pruža platformu za sastanke, konsultacije i diskusije s ciljem promocije SDG-a u zemlji. Ovo je instrument UN-a za podršku SDG Vijeću u BiH u podizanju svijesti i uključivanju ključne publike u razgovore o uspješnim pričama, novim trendovima i naučenim lekcijama koje vode ka implementaciji Agende 2030 u BiH. Organizacija Sedmice održivog razvoja u BiH podržana je inicijativom „Prevođenje Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH u održivi i inkluzivni rast (SDG2BiH)“, koju finansira Švedska, a implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UN Women, u okviru cjelokupnog programa Ujedinjenih Naroda u cilju pružanja podrške vlastima u Bosni i Hercegovini i u koordinaciji sa Uredom rezidentne koordinatorice UN-a u BiH.