EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Pohvale za uspješan početak SDG projekta

29. juni 2018. godine, Sarajevo. Prvi sastanak projektnog odbora “Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i angažovanja privatnog sektora” održan je danas u Zgradi Ujedinjenih nacija u Sarajevu. Projektni odbor koji čine Nj.E. Miloš Prica, Ministarstvo inostranih poslova BiH, gđa Marie Bergstrom, direktorica Švedske agencije za međunarodni razvoj, gđa Magdalena Stenlund, Švedska agencija za međunarodni razvoj i gđa Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica UN pohvalio je rezultate koje je projekat ostvario od decembra 2017. do juna 2018. godine.

Tokom pomenutog perioda, projekat je uspješno postavio osnove za podršku ostvarenju ciljeva održivog razvoja (SDG) i učešće bh. privatnog sektora u njihovoj realizaciji. Da bi se olakšao proces, uspostavljena je Radna grupa za podršku pripreme za implementaciju SDG-a koja je vodila proces izrade Mape puta SDG-eva u BiH.

U cilju usklađivanja pristupa i maksimiziranja napora u senzibilizaciji i angažovanju privatnog sektora, uspostavljena je i SDG Radnu grupu za privatni sektor koju čine predstavnici relevantnih državnih institucija, razvojnih agencija, komora i privatnog sektora, koja je direktno povezana sa Radnom grupom za podršku pripreme za implementaciju SDG-a. Stvaranje neformalnog savjetodavnog tijela sa 20+ predstavnika poslovnih lidera iz BiH je prvi rezultat rada ove radne grupe.

Zapošljavanjem novih volontera UN-a će se podržati institucije koje se bave planiranjem tokom najzahtevnijeg perioda procesa promocije SDG-a.

 

 

U proteklom periodu projekat je omogućio dvodnevnu obuku za brzo integrisanu procenu (RIA) i organizovao dvodnevnu obuku za “SDG Dashboard” za institucije koje se bave planiranjem i statistikom koristeći alate za dalji analitički rad i dizajniranje. Ovaj alat se koristi kao platforma za praćenje napredovanja prema ciljevima SDG-a i biće korišten kao jedan od glavnih alata tokom implementacije SDG-a.

Podrška UN MAPS-a (mapiranje, akceleracija i podrška u izradi politika) u Bosni i Hercegovini zvanično je pokrenuta tokom dvodnevnih SDG konsultacija u BiH sa više zainteresovanih strana, u Sarajevu je učestvovalo preko 250 ljudi iz institucija sa svih nivoa vlasti, privatnog sektora, akademskih krugova, nevladinih organizacija i međunarodne zajednice. Ovakvu vrstu MAPS konsultacija je priznao UN štab i regionalne kancelarija UN-a kao inovativnu i efikasnu metodu koja angažuje sve ključne aktere u smislenom dijalogu i vježbama za određivanje prioriteta koje će se koristiti kao najbolja praksa za replikaciju u drugim državama.

Više od 400 predstavnika poslovnoh sektora, kreatora politika, akademske zajednice i drugih relevantnih aktera iz Bosne i Hercegovine i Švedske, kao i regiona, okupilo se u Sarajevu 12. juna 2018. godine kako bi prisustvovale konferenciji: Poslovna zajednica i ciljevi održivog razvoja u BiH. Na konferenciji su učestvovali svjetski priznati govornici iz Švedske i promovirano je 19 primjera dobre prakse u implementaciji ciljeva održivog razvoja iz Bosne i Hercegovine.