EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Razvoj kapaciteta za integraciju ciljeva održivog razvoja u poslovne strategije

Nakon Sarajeva i Bijeljine, treća u nizu radionica na temu „Razvoj kapaciteta za integraciju ciljeva održivog razvoja u poslovne strategije“ održana je u Žepču 29. oktobra 2019. godine.

Predstavnici 22 firme sa kojima sarađuje Razvojna Agencija Žepče (RAŽ) prisustvovale su obuci usmjerenoj na promociju važnosti i poslovne prilike koje dolaze uz implementaciju ciljeva održivog razvoja (SDGs), kao i korištenje alata za samo-evaluaciju integracije ciljeva održivog razvoja u poslovne strategije, kako bi uspješno uskladili trenutne poslovne strategije sa SDG-ima i budućim poslovnim potrebama.

Radionicu je otvorio načelnik općine Žepče, gosp. Mato Zovko. Obuku su vodili certificirani treneri po kurikulumu Business Call to Action (BC2A), a firme koje su prisustvovale imale su priliku slušati i primjere dobre prakse Tvornica cementa Kakanj, Omorika reciklaža, i BONTEX.

Radionica se fokusirala na pitanja spremnosti kompanija da se uključe u inkluzivno i održivo poslovanje. Alati koji su se promovirali prate kompanije u njihovom sveobuhvatnom poslovnom putu i pomažu u napretku. Obuka će pomoći firmama da unaprijede svoje poslovne strategije, podršku u okviru svoje firme, i povećaju dobit.

Ciljna grupa učesnika na radionicama su kompanije iz privatnog sektora koje su posebno zainteresirane za provedbu ciljeva održivog razvoja u BiH. Prioritet se daje kompanijama koje mogu znatno smanjiti svoj ekološki otisak, povećati energetsku efikasnost, proizvesti kvalitetnije proizvode/smanjiti uzročnike zagađenja, kao i kompanijama koje su aktivne u sektorima koji zapošljavaju znatan broj ljudi i koje mogu imati koristi od dodatnih informacija o poštivanju propisa i etičkim poslovnim strategijama.

Radionica je organizirana u sklopu projekta “Podrška pripreme za implementaciju ciljeva održivog razvoja i uključivanje privatnog sektora” koji finansira Vlada Švedske. U okviru projekta, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) sprovodi aktivnosti u cilju podizanja svijesti i razvoja kapaciteta za kompanije zainteresirane za integraciju ciljeva održivog razvoja (SDG) u svoje poslovne strategije.