EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Regionalna saradnja ključna za ostvarenje globalnih ciljeva

Konferencija posvećena implementaciji Ciljeva održivog razvoja (SDGs) održana je u Sarajevu 29. i 30. novembra 2021. godine.

Učesnici konferencije bili su predstavnici institucija odgovornih za provođenje Agende 2030 i koordinaciju politika u pet zemalja regiona, Albaniji, Bosni i Hercegovini (BiH), Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji i Srbiji. Pored njih, u konferenciji su učestvovali i predstavnici Ambasade Švedske u BiH, Regionalne škole za javnu upravu (ReSPA) i Ujedinjenih nacija.

Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, podsjetio je prisutne na otvaranju konferencije da je u aprilu 2021. godine Vijeće ministara BIH usvojilo Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH.

Zoran Tegeltija

Ovaj dokument je dobar primjer saradnje u pripremi, ali i usvajanju, jer strukturu čine predstavnici svih relevantnih nivoa vlasti u BiH”, rekao je Tegeltija.

Dr Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH, istakla je da je nedavno usvojeni Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH, kao i uspostava Vijeća za praćenje implementacije Ciljeva u BiH, dokaz da je napredak moguć.

Dr Ingrid Macdonald

Bosna i Hercegovina je voljna doprinijeti globalnom opredjeljenju ka postizanju Ciljeva održivog razvoja i na taj način unaprijediti vlastitu agendu održivog razvoja u zemlji”, kazala je Macdonald.

Eva Gibson Smedberg, šefica razvojne saradnje pri Ambasadi Švedske u BiH, naglasila je da je Švedska podržala izradu Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH.

Eva Gibson Smedberg

Veoma smo zadovoljni što su dokument podržali različiti nivoi vlasti. Pred nama je puno posla koji će zahtijevati snažan angažman i čvrstu posvećenost svih”, rekla je Smedberg.

Ratka Sekulović, direktorica ReSPA-e, u svom je uvodnom govoru objasnila da ReSPA, kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta i umrežavanja, doprinosi razvoju politika i saradnji u regionu.

Ratka Sekulović

Koordinacija politika se također spominje u paketu proširenja EU, koji je objavljen u oktobru. Sve zemlje zapadnog Balkana se snažno pozivaju da preduzmu ozbiljnije korake za poboljšanje u ovoj oblasti“, kazala je Sekulović. Konferencija se posebno bavila kreiranjem, koordinacijom i implementacijom politika koje doprinose ostvarivanju Ciljeva održivog razvoja u okviru šireg sistema strateškog planiranja i upravljanja razvojem u zemljama regiona.