EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Sweden
SDGs
UNDP

O SDG Poslovnoj sedmici 2020

Nadovezujući se na rezultate prve SDG Poslovne konferencije organizirane kroz Projekt 2018. godine, te prve SDG Poslovne sedmice održane 2019. godine, SDG Poslovna Sedmica 2020 usredotočit će se na oporavak, vodstvo i inovacije kao osnove platforme za bolju izgradnju pomoću Ciljeva održivog razvoja kao vodećih načela. Nagrada za biznis lidere održivog razvoja 2020 i dalje će biti jedno od vodećih događanja Sedmice, zajedno sa nizom neovisno organizovanih događaja u okviru SDG Poslovne sedmice 2020.

 

5-9 oktobar 2020

 
 

5. oktobar 2020.

14:00h

On-line konferencija: Digitalna transformacija za održivu ekonomiju

5. oktobar 2020

Konferencija o digitalnoj transformaciji, koja će otvoriti SDG Poslovnu sedmicu 2020, bit će usmjerena na predstavljanje Evropske digitalne strategije (European Digital Strategy) (jedinstveno digitalno tržište), kao i na konkretne primjere vladinih politika/mehanizama koji podržavaju tranziciju prema digitalnoj ekonomiji, sa osvrtom na ulogu različitih aktera, pri čemu će se posebni fokus staviti na privatni sektor i njihova iskustva u tom procesu. Cilj Konferencije kao platforme je otvoriti raspravu i pokazati puteve za integraciju stručnosti u procese digitalizacije, uključujući analitiku podataka, aplikacijska programska sučelja (API), umjetnu inteligenciju i mašinsko učenje i druge tehnologije koje korporacijama nude vrijedne načine za poboljšanje njihove konkurentnosti. Bavit će se novim tehnologijama koje redefiniraju proizvode i usluge, brišući industrijske granice i stvarajući potpuno nove skupove netradicionalnih konkurenata, kao i kulturnu/organizacijsku transformaciju. Također će pružiti uvid u mapiranje relevantnih kapaciteta dijaspore, stručnosti i iskustva, te mapiranje relevantnih inicijativa (uključujući izgradnju partnerstva s privrednim komorama, ministarstvima, projektima, itd.).

Na listi potvrđenih predavača nalaze se predstavnici EU DG Connect, Švedske agencije za ekonomski i regionalni rast, Privredne komore Velikog vojvodstva Luksemburg, Centra za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije, Tetrapaka i mnogih drugih.

Događaj se organizira u partnerstvu sa Vanjskotrgovinskom komorom Bosne i Hercegovine i u saradnji s UNDP Accelerator Lab, D4D i EU4Business.

VRSTA DOGAĐAJA: ON-LINE

6. oktobar 2020.

11:00h

Nagrada za biznis lidere održivog razvoja 2020

6. oktobar 2020.

„Nagrada za biznis lidere održivog razvoja u BiH“ prva je nagrada godišnjeg karaktera u Bosni i Hercegovini sa ciljem promocije napora privatnog sektora na polju održivog razvoja u zemlji. Ove godine Nagradom se usmjerava pažnja na najbolje kompanije u kategorijama mikro, malih, srednjih i velikih preduzeća koja posluju u Bosni i Hercegovini, a čiji rad aktivno doprinosi Ciljevima održivog razvoja, kako na globalnom nivou tako i u Bosni i Hercegovini.

Više informacija o Nagradi za biznis lidere održivog razvoja 2020. godine možete pronaći na https://zamisli2030.ba/bs/biznis-lideri-odrzivog-razvoja-2020/

7. oktobar 2020.

ODGOĐENO

Leaders Tribe koji organizira Softhouse Balkans – ODGOĐENO

ODGOĐENO

Tema ovogodišnjeg Leaders Tribe foruma je “Vodstvo u Krizi: Preispitivanje statusa quo“. Kriza je uvijek prilika da se stvari rade drugačije, da budu preispitane prevlađujuće i ustaljene ideje, stavovi i aktivnosti, te da se ponudi cjelovitiji pristup problemima koji su se činili suviše složeni za rješavanje. Organizovan u sklopu SDG Poslovne sedmice, ovaj Leaders Tribe okuplja stručnjake s različitih kontinenata širom svijeta kako bi sa vama razgovarali o promjeni paradigme koju ćemo morati projektirati ako želimo da vladajuće strukture, obrazovanje, zdravstvo i poslovni sektor funkcioniraju u korist naše planete.

Među govornicima će se naći nadahnjujuće vođe iz različitih dijelova svijeta (uključujući govornike iz Australije, Evrope, Sjeverne Amerike i Azije).

U saradnji sa Softhouse Balkans i Softhouse Švedska 

VRSTA DOGAĐAJA: ON-LINE

8. oktobar 2020.

11:00h

SDG Accelerator za mala i srednja preduzeća – Savjetodavni odbor

8. oktobar 2020.

Savjetodavni odbor daje priliku kompanijama koje učestvuju u SDG Acceleratoru za mala i srednja preduzeća (MSP) da dobiju povratne informacije o rješenju koje se razvija kroz Inovacijsko putovanje. Odbor se sastoji od određenog broja stručnjaka (4–6) sa raznolikim iskustvom i sposobnostima koje obuhvataju komercijalnu i SDG stručnost. Svaka kompanija će održati 10-minutnu prezentaciju kako bi demonstrirali poslovnu procjenu koja stoji iza rješenja.

SDG Accelerator za MSP u BiH ima za cilj ubrzati inovacije i rast malih i srednjih preduzeća u BiH razvojem novih poslovnih rješenja koja su u skladu sa Ciljevima održivog razvoja (SDG-ovima). Izvorna ideja pokazala je svoju efikasnost u Danskoj gdje je UNDP već finalizirao dvije generacije programa u toku kojih su kompanije koje su učestvovale razvile uzbudljiva rješenja s konkretnim komercijalnim potencijalom i pozitivnim utjecajem na postizanje Ciljeva održivog razvoja.

U saradnji sa Deloitte

VRSTA DOGAĐAJA: ON-LINE

9. oktobar 2020.

11:00h

Uloga preduzetničkih univerziteta u stvaranju nove generacije preduzetnika – i utemeljitelja i vlasnika preduzeća, i onih koji su u njima uposleni: Vizija 2030.

9. oktobar 2020.

Pod vodstvom Međunarodnog univerziteta Burch, SDG Poslovna sedmica predstavit će panel na kojem će mladi inovatori i biznis lideri sektora imati priliku razgovarati o budućnosti poslovanja i vrijednosti obrazovanja za poticanje novih poduzetnika, kao i o podršci internetskom poslovanju kompanija.

Događaj će također angažirati mlade ljude kroz natjecanje na društvenim mrežama koje će rezultirati odabirom najinovativnijih rješenja studenata koja se temelje na SDG-ovima. Najbolja inovacija bit će nagrađena kroz Projekt.

Na popisu panelista bit će predstavnici priznatih lidera u poslovnom sektoru i pobjednici inovacijskog izazova.

U saradnji sa International Burch University

VRSTA DOGAĐAJA: ON-LINE