EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Sedmica održivog razvoja u BiH 2023

PARTNERSTVA – AKCELERATORI ODRŽIVOG I INKLUZIVNOG RAZVOJA

Sedmica održivog razvoja u Bosni i Hercegovini pruža platformu za sastanke, konsultacije i diskusije s ciljem promocije SDG-ova u zemlji. Ovo je instrument UN-a za podršku SDG Vijeću u BiH u podizanju svijesti i uključivanju ključne publike u razgovore o uspješnim pričama, novim trendovima i naučenim lekcijama koje vode ka implementaciji Agende 2030 u BiH.

Predložena sveobuhvatna tema SDG Sedmice za 2023. godinu u BiH je “Partnerstvo – akceleratori održivog i inkluzivnog razvoja”.

Sa samo sedam godina koje je preostalo do 2030. godine, ova godina označava središnju tačku u implementaciji Agende 2030. Ove godine se ključni akteri na globalnom nivou fokusiraju na sagledavanje postignutog napretka od usvajanja Pariškog sporazuma i utvrđivanje načina za ubrzano postizanje SDG-a. Partnerstva su među najmoćnijim instrumentima za ubrzavanje napora ka održivoj i inkluzivnoj budućnosti.

U julu 2023. godine, BiH je, zajedno sa ostalih 40 zemalja, predstavila svoj drugi Dobrovoljni izvještaj (Voluntary National Reviews – VNR) na Političkom forumu na visokom nivou (High-Level Political Forum on Sustainable Development – HLPF) u Njujorku. Povezujuća nit u globalnim diskusijama tokom HLPF-a 2023. bila je ubrzavanje provedbe SDG-a, uključujući i ubrzavanje oporavka od krize COVID-19, ka punom ostvarivanju Agende 2030 širom planete. Inspirisana ovim globalnim razgovorom, a nakon globalnog SDG samita SDG u septembru 2023. godine, Sedmica SDG u BiH 2023. odlična je prilika da se široj javnosti predstave ključni nalazi i poruke VNR-a BiH, kao i da se istraži kako strateška i različita partnerstva mogu biti moćan alat za bržu implementaciju SDG-a u zemlji. ​SDG Sedmica 2023. u BiH će se fokusirati na nekoliko tema koje su od vitalnog značaja za cjelokupnu implementaciju SDG-a – kao što su lokalizacija SDG-a, finansiranje SDG-a, tranzicija ka cirkularnoj ekonomiji, rodna ravnopravnost kao horizontalni akcelerator SDG-a, digitalna transformacija i istraživanje kako partnerstva mogu pokrenuti i maksimizirati napore u ovim oblastima. Kako bi se proširilo znanje na regionalnom nivou i iskoristila iskustva šire regije Zapadnog Balkana i Evropske unije, SDG Sedmica u BiH 2023 će također uključiti druge zemlje u diskusije i razmjenu dobrih praksi i zagovaranje razvojnih partnerstava.


SDG Sedmica u BiH 2023. održat će se od 9. do 13. oktobra 2023. godine.

Serija događaja u okviru SDG Sedmice u BiH imat će za cilj da dopre i potakne širu javnost u BiH, a posebno mlade ljude; obuhvatajući i kreatore politika, biznisa, akademske zajednice, inovatora, civilnog društva i medija sa Zapadnog Balkana i Evropske unije.

Strateški suorganizatori

  • SDG Vijeće u BiH
  • UN u Bosni i Hercegovini (sve događaje, uključujući logistiku i mjesta održavanja će organizovati UN agencije i partnerske organizacije).

SDG Sedmica u BiH podržana je inicijativom „Prevođenje Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH u održivi i inkluzivni rast (SDG2BiH)“, koju finansira Švedska, a implementira UNDP u partnerstvu sa UNICEF-om i UN Women, u okviru cjelokupnog programa Ujedinjenih Naroda u cilju pružanja podrške vlastima u Bosni i Hercegovini i u koordinaciji sa Uredom rezidentne koordinatorice UN-a u BiH.

SDG Sedmica u BiH će biti organizirana kroz niz događaja uživo, konferencija, radionica i događaja, uz on-line kampanje zagovaranja i podizanja svijesti.

SDG Sedmica u BiH ima za cilj da bude događaj sa pozitivnim ugljikom i nadoknadi svoj CO2 otisak kupovinom drveća na TvojCO2.ba digitalnom tržištu za kompenzaciju ugljenika. Agencije UN-a koje organiziraju događaje u okviru SDG Sedmice u BiH 2023 zasadit će drveće za svakog potvrđenog učesnika (ulažući više kako bi svaki događaj bio CO2 pozitivan), što će također nadoknaditi emisiju CO2 proizvedenu tokom pripreme i održavanja događaja.

Detaljan program svih događanja i više informacija o njima bit će dostupno uskoro.