EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Ciljevi održivog razvoja u BiH: Doprinos realizaciji Agende 2030

Završna konferencija projekta „Podrška pripreme za implementaciju Ciljeva održivog razvoja (SDGs) i angažiranje privatnog sektora“, kojeg je financirala Švedska, a provodio Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, održana je u prostorijama Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (BiH).

Projekt je imao za cilj osposobiti i pripremiti partnere iz privatnog i javnog sektora u Bosni i Hercegovini za provedbu Ciljeva održivog razvoja. Ključni rezultati ovog projekta prikazani su tokom konferencije. A među njima je usvajanje u aprilu 2021. godine Okvira za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH, kojeg je usvojilo Vijeće ministara BiH. Okvir su prethodno usvojile entitetske vlade, kao i Vlada Brčko distrikta BiH.

Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine: „Sa skromnim početkom nismo bili ni svjesni da će krajnji dometi aktivnosti unutar projekta imati ovako značajan efekat. Želio bih zahvaliti Švedskoj i UN-u na značajnoj i kontinuiranoj podršci koju pružaju BiH u ostvarivanju SDG-ova.“

Pored toga, kroz aktivnosti poput Nagrade za biznis lidere održivog razvoja u BiH, Sedmice održivog razvoja, SDG Acceleratora za MSP u BiH te Izazova dekarbonizacije, projekat je podržao angažman privatnog sektora u Agendi 2030 i ostvarivanju SDG-ova. Više od 200 privatnih preduzeća je učestvovalo, a 25 preduzeća su bili proglašeni Biznis liderima održivog razvoja čime su demonstrirali svoju predanost stvaranju kvalitetnih radnih mjesta, nultoj toleranciji prema korupciji i smanjenju utjecaja na okoliš.

Također, ovom prilikom najavljen je i novi program koji će raditi na ubrzanju implementacije SDG-ova u BiH. Švedska finansira novi program sa približno 4,2 miliona eura, a implementiraće ga UNDP zajedno sa UNICEF-om i UN Women.

Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u Bosni i Hercegovini: „Ponosna sam što je Švedska podržala napore vlasti u BiH da pretoče ambiciozne, globalne ciljeve Agende 2030 u konkretan akcioni plan za ovu zemlju okupljanjem relevantnih aktera. Nadovezujući se na ovaj uspjeh, Švedska će nastaviti podržavati njegovu implementaciju u zeleni, održivi i inkluzivni rast u Bosni i Hercegovini.

Ingrid Macdonald, rezidentna koordinatorica Ujedinjenih nacija u BiH: Dok se osvrćemo na dostignuća ovog projekta, i dalje ćemo raditi na otvaranju novih puteva, stvaranju novih partnerstava i gradnji na postavljenim temeljima kako bismo bili sigurni da nas narednih osam godina dovedu do punog ostvarenja Agende 2030.

Stephen Kinloch, zamjenik rezidentne predstavnice UNDP-a u BiH: “Projekat je stavio fokus na važnu ulogu privatnog sektora u kontekstu Agende 2030. Ovo se odnosi na njihovu društvenu odgovornost i ozelenjavanje poslovanja, kao i ubrzanje održivog razvoja, inovacija i stvaranja novih poslovnih modela kroz cirkularnu ekonomiju i dekarbonizaciju, nove poslovne prilike i tržišta.