EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Applications for SDG Business Pioneers Award 2021

Applications are open

Themes for the Business Pioneers Award in BiH 2021 are “People” and “Resources and Environment”.

A company can apply for either of the two or both themes. The award is given to business leaders in sustainable development in each category (micro, small, medium, and large) and in a specific thematic area. The overall winner of the competition is declared from among the companies that have applied in both categories.

More information about the methodology can be found HERE.

More detailed information on making a statement on the company’s progress in achieving sustainable development can be found HERE.

  Ime kompanije: *

  Kontakt podaci predstavnika kompanije:

  Ime i prezime predstavnika kompanije: *

  Email: *

  Broj telefona: *

  Web stranica firme:

  Kategorija/veličina kompanije: * Klasifikacija: Do 10 - mikro kompanija, 10-49 – mala kompanija, 50-249 - srednja kompanija, 250+ - velika kompanija


  1. Da li postoji opredjeljenje u pisanoj formi (iskaz) o važnosti održivog poslovanja za firmu? * Opredjeljenje/izjava može biti dio postojećeg dokumenta (vizija/strategija kompanije) ili zaseban dokument posvećen održivosti.
  DaNe

  Odaberite datoteku: *

  Ako ne postoji strategija/dokument, imate li viziju/elemente koji ukazuju na važnost principa održivog poslovanja za firmu? * DaNe

  Molimo navedite ključne elemente vizije: *

  2. Navedite ključne učinke (do 3) vaše firme u Bosni i Hercegovini u posljednjih 5 godina, a koji su značajni za održivo poslovanje. Šta je, po vašem mišljenju, najveći uspjeh firme u domenu održivog razvoja? * Na primjer, utrošak energije smanjen za 5%, povećan obim obuke radnika za 3 sata po radniku, provedene mjere smanjenja/ponovne upotrebe/reciklaže otpada, iskoristivost materijala povećana za 10% i slično

  3a. Da li na nivou vaše kompanije imate obavezujući etički kodeks ponašanja koji se sistematski jasno prenosi zaposlenima i drugima?
  Da, unutar firme i prema vaniDa, unutar firmeNe, nemamo obavezujući etički kodeksDrugo

  Molimo objasnite: *

  3b. Da li je kodeks etičkog ponašanja reguliran ugovornim obavezama i da li imate propisane sankcije u slučaju kršenja/nepoštivanja?
  DaNe

  Molimo pojasnite: *

  4. Kako regulišete prava žena na radnom mjestu (posebno porodiljsko odsustvo i povratak na isto radno mjesto)?
  kompanija ima politiku u pisanoj formikroz rješenja koja nisu sistematiziranafirma poštuje prakse propisane zakonom

  Odaberite datoteku: *

  Molimo objasnite: *

  5. Navedite glavne interesne grupe koje firma redovito konsultira i koje imaju utjecaj na njeno poslovanje: * Označite sve interesne grupe koje su relevantne za vaše poslovanje.

  Molimo navedite: *

  6. Na koji način uključujete interesne grupe u djelovanje vaše firme: *

  Molimo pojasnite: *

  7. Objasnite proces odgovaranja na upite, žalbe, zabrinutost ili nezadovoljstvo interesnih grupa od pristigle žalbe do rješavanje, uključujući i izvještavanje o tome: * Objasniti djelovanje/proces od pristigle žalbe do rješavanja - Navedite ključne korake jedne ili dvije procedure.

  8. Kojim segmentima održivog razvoja vaša firma pridaje najveći značaj: * Odaberite
  sve segmente koji su relevantni za vaše poslovanje.

  Molimo objasnite: *

  9. Da li je vaša kompanija potpisala, prihvatila ili usvojila neke ekonomske, socijalne i okolišne povelje, principe ili inicijative (npr. UN Global Compact, ISO standardi itd.)? *

  Molimo navedite listu: *

  10. Da li je vaša firma dobrovoljno učlanjena u neku privrednu asocijaciju? *

  Asocijacija: *

  Uloga: *

  Asocijacija:

  Uloga:

  Asocijacija:

  Uloga:


  11a. Koliko je vaša firma zaposlila ljudi u protekloj godini? * Podaci se odnose na poslovanje firme u Bosni i Hercegovini

  Broj novouposlenih: *

  Ukupni broj uposlenih: *

  11b. Kolika je prosječna plaća koju isplaćujete u procentima u odnosu na prosječnu plaću u sektoru u kojem poslujete? * Podaci se odnose na poslovanje firme u Bosni i Hercegovini

  Koliko je prosječna plaća koju isplaćujete viša u procentima u odnosu na prosječnu plaću u sektoru u kojem poslujete? *

  12a. Kakva je procentualno dobna struktura novouposlenih u posljednja 24 mjeseca? Podaci se odnose na poslovanje firme u Bosni i Hercegovini

  do 30 godina (u procentima) *

  30 do 50 godina (u procentima) *

  više od 50 godina (u procentima) *

  12b. Kakva je procentualno spolna struktura novouposlenih? Podaci se odnose na poslovanje firme u Bosni i Hercegovini

  procenat novouposlenih ženskog spola *

  procenat novouposlenih muškog spola *

  12c. Kakva je procentualno struktura novouposlenih po obrazovanju? Podaci se odnose na poslovanje firme u Bosni i Hercegovini

  NK/KV (u procentima) *

  VKV (u procentima) *

  VSS (u procentima) *

  13. Da li vaša firma organizira obuke za uposlenike firme? Podaci se odnose na poslovanje firme u Bosni i Hercegovini

  13.a Za novouposlene (uposleni u proteklih godinu dana) *

  Koliko iznosi prosječan broj sati obuke po uposleniku za proteklu godinu? *

  13.b Za uposlenike koji rade duže od godinu dana

  Koliko iznosi prosječan broj sati obuke po uposleniku za proteklu godinu? *

  14a. Kakva je struktura upravljačkih tijela vaše firme po spolu?

  ženskog spola (u procentima) *

  muškog spola (u procentima) *

  14b. Kakva je struktura upravljačkih tijela vaše firme po dobnim skupinama?

  do 30 godina (u procentima) *

  30 do 50 godina (u procentima) *

  više od 50 godina (u procentima) *

  14c. Molimo navedite u procentima ukupan broj radnika koji dolaze iz sljedećih kategorija (traži se zbirni procenat):
  Osobe sa fizičkim poteškoćama
  Osobe sa poteškoćama u razvoju
  Mladi kojima je to prvi posao
  Romi/manjinske grupe
  Samohrane majke *

  15. Molimo označite ako vaša firma: *

  Molimo navedite o kojim je bazama podataka riječ? *

  Molimo Vas navedite izvor i ime časopisa: *

  Kako ste čuli za Nagradu za biznis lidere održivog razvoja 2021? *

  People
  Resources and Environment
  People & Resources and Environment