EN

|

BIH

[userpro template=login login_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Register

[userpro template=register register_redirect=http://zamisli2030.ba/]

Applications for SDG Business Pioneers Award 2021

Applications are open

Themes for the Business Pioneers Award in BiH 2021 are “People” and “Resources and Environment”.

A company can apply for either of the two or both themes. The award is given to business leaders in sustainable development in each category (micro, small, medium, and large) and in a specific thematic area. The overall winner of the competition is declared from among the companies that have applied in both categories.

More information about the methodology can be found HERE.

More detailed information on making a statement on the company’s progress in achieving sustainable development can be found HERE.

RESOURCES AND ENVIRONMENT

  Ime kompanije: *

  Kontakt podaci predstavnika kompanije:

  Ime i prezime predstavnika kompanije: *

  Email: *

  Broj telefona: *

  Web stranica firme:

  Kategorija/veličina kompanije: * Klasifikacija: Do 10 - mikro kompanija, 10-49 – mala kompanija, 50-249 - srednja kompanija, 250+ - velika kompanija


  1. Da li postoji opredjeljenje u pisanoj formi (iskaz) o važnosti održivog poslovanja za firmu? * Opredjeljenje/izjava može biti dio postojećeg dokumenta (vizija/strategija kompanije) ili zaseban dokument posvećen održivosti.
  DaNe

  Odaberite datoteku: *

  Ako ne postoji strategija/dokument, imate li viziju/elemente koji ukazuju na važnost principa održivog poslovanja za firmu? * Opredjeljenje/izjava može biti dio postojećeg dokumenta (vizija/strategija kompanije) ili zaseban dokument posvećen održivosti. DaNe

  Molimo navedite ključne elemente vizije: *

  2. Navedite ključne učinke (do 3) vaše firme u Bosni i Hercegovini u posljednjih 5 godina, a koji su značajni za održivo poslovanje. Šta je, po vašem mišljenju, najveći uspjeh firme u domenu održivog razvoja? * Na primjer, utrošak energije smanjen za 5%, povećan obim obuke radnika za 3 sata po radniku, provedene mjere smanjenja/ponovne upotrebe/reciklaže otpada, iskoristivost materijala povećana za 10% i slično

  3a. Da li na nivou vaše kompanije imate obavezujući etički kodeks ponašanja koji se sistematski jasno prenosi zaposlenima i drugima?
  Da, unutar firme i prema vaniDa, unutar firmeNe, nemamo obavezujući etički kodeksDrugo

  Molimo objasnite: *

  3b. Da li je kodeks etičkog ponašanja reguliran ugovornim obavezama i da li imate propisane sankcije u slučaju kršenja/nepoštivanja?
  DaNe

  Molimo pojasnite: *

  4. Kako regulišete prava žena na radnom mjestu (posebno porodiljsko odsustvo i povratak na isto radno mjesto)?
  kompanija ima politiku u pisanoj formikroz rješenja koja nisu sistematiziranafirma poštuje prakse propisane zakonom

  Odaberite datoteku: *

  Molimo objasnite: *

  5. Navedite glavne interesne grupe koje firma redovito konsultira i koje imaju utjecaj na njeno poslovanje: * Označite sve interesne grupe koje su relevantne za vaše poslovanje.

  Molimo navedite: *

  6. Na koji način uključujete interesne grupe u djelovanje vaše firme: *

  Molimo pojasnite: *

  7. Objasnite proces odgovaranja na upite, žalbe, zabrinutost ili nezadovoljstvo interesnih grupa od pristigle žalbe do rješavanje, uključujući i izvještavanje o tome: * Objasniti djelovanje/proces od pristigle žalbe do rješavanja - Navedite ključne korake jedne ili dvije procedure.

  8. Kojim segmentima održivog razvoja vaša firma pridaje najveći značaj: * Odaberite
  sve segmente koji su relevantni za vaše poslovanje.

  Molimo objasnite: *

  9. Da li je vaša kompanija potpisala, prihvatila ili usvojila neke ekonomske, socijalne i okolišne povelje, principe ili inicijative (npr. UN Global Compact, ISO standardi itd.)? *

  Molimo navedite listu: *

  10. Da li je vaša firma dobrovoljno učlanjena u neku privrednu asocijaciju? *

  Asocijacija: *

  Uloga: *

  Asocijacija:

  Uloga:

  Asocijacija:

  Uloga:


  11. Koliki je procentualno udio recikliranih materijala i/ili materijala iz ponovne upotrebe u ukupno korištenim (ulaznim) materijalima/resursima za proizvodnju (uključujući i pakovanje primarnih proizvoda firme)? * Podaci se odnose na poslovanje firme u Bosni i Hercegovini

  12a. U toku protekla 24 mjeseca, potrošnja energije u vašoj firmi je, u odnosu na nivo proizvodnje: * Podaci se odnose na poslovanje firme u Bosni i Hercegovini

  Ako je potrošnja viša, molimo objasnite: *

  Ako je potrošnja niža, molimo objasnite: *

  12b. Ako je došlo do ušteda, kako ste to ostvarili: *

  12c. Navedite kolika je procentualno ušteda energije kao rezultat procesa? *

  13a. Označite aktivnosti koje provodi vaša firma, a koje doprinose očuvanju okoliša i održivom korištenju prirodnih resursa: *

  Molimo objasnite: *

  13b. Koji udio energije koju koristite je dobijen sagorijevanjem uglja, mazuta, dizela (podrazumijeva i indirektno snabdijevanje, kao što je električna energija dobijena iz termoelektrana)? * Podaci se odnose na poslovanje firme u Bosni i Hercegovini

  14. Navedite primjere primjene okolišnih standarda, unaprijeđenje upravljačkih mehanizama i primjere održivog korištenja resursa. *

  15. Da li vaša kompanija plaća naknade za emitovanje stakleničkih gasova u zrak? *

  Molimo navedite da li se iznos naknada smanjivao u protekle 3 godine i u kom % od najviše plaćene: *

  Kako ste čuli za Nagradu za biznis lidere održivog razvoja 2021? *